Ledare Moderaterna kräver hårdare straff för sexualbrott. Bra, kort och gott. Att förslaget ligger rätt i tiden – efter alla avslöjanden om övergrepp inom medier, nöjes- och kulturvärlden – gör inte saken sämre. Vem sade att de 22 procent som Moderaterna fick i den senaste opinionsundersökningen skulle vara något tak?

Den senare reflektionen är emellertid mindre väsentlig i sammanhanget. Det viktiga är straffskärpningar debatteras, föreslås och inte minst genomdrivs. Härvidlag konstaterar Tomas Tobé (M) och Tobias Billström (M) att straffminimum för våldtäkt inte förändrats sedan 60-talet. Efter ett halvsekel dominerad av 68-vänsterns föreställningar om att ”straff inte löser något”, håller vi äntligen på att hitta tillbaka till rimligare attityder. Mycket handlar nu om hårdare straff, vilket är bra men också förtjänar att problematiseras.

Tobé och Billström konstaterar att en höjning av minimistraff är nödvändigt eftersom domstolar främst dömer i den nedre delen av straffskalan. Den praxis som växt fram är djupt problematisk med oönskade politiska konsekvenser. Det vore rimligt att en större del av straffskalan nyttjades, men den juridiska debatten lyser vanligtvis med sin frånvaro. Därför tvingas politiker föreslå straffskärpningar och höjda minimistraff istället. Det skulle egentligen inte behövas och är i sig inte oproblematiskt – för också mildare straff kan i enstaka fall vara motiverade.

På liknande sätt har begreppet ”synnerligen grovt” införts vad gäller exempelvis vapenbrott. Bra, men det skulle egentligen inte behövas om straffskalan för ”vanliga” grova brott utnyttjades bättre. På motsvarande sätt vill Moderaterna införa synnerligen grov våldtäkt, som ska ge minst sju års fängelse.

Mer debatt lär möjligen frågan om etnisk kartläggning av förövare väcka. Det är egentligen inte så dramatiskt som det låter. Den senaste motsvarande kartläggningen gjordes emellertid för hela tolv år sedan och naturligtvis är det inte den enda parametern som i så fall skulle undersökas.

I vilket fall som helst innebär förslaget ytterligar en omsvängning under Ulf Kristerssons ledning, eftersom Anna Kinberg Batra var kallsinnig till dylika förslag. Helt moderat är politiken hur som helst inte, riksdagsledamoten Staffan Danielsson på Centerns östgötabänk förslog detsamma redan förra året.