Ledare Natten till måndagen eldade någon eller några upp fem bilar på Kolonigatan, Skarphagen i Norrköping.

I förra veckan eldade någon eller några upp några andra bilar i Norrköping. Fast då var det i centrum, nästgårds till kommunhuset Rosen. Då blev åtminstone de politiska reaktionerna nog så tydliga.

Centrumbilarna tillhörde samtliga kommunen, varför det finns all anledning att fråga sig huruvida det var ett dåd med politiska övertoner. Samtidigt ska "budskapet" inte övertolkas. Eftersom inga utspel följt på branden, framstår den som evnetuell politisk aktion som tämligen meningslös.

Den kommunalpolitiska kopplingen kan också vara en tillfällighet. I själva verket behöver just den bilbranden inte vara annorlunda än många andra bilbränder. Då talar vi snarare om en blandning av ovanligt hänsynslös vandalism och kriminell markering, kanske också försäkringsbedrägerier. Spekulationerna är många, svaren få.

"Men här, mitt i centrum!" utbrister kanske någon. Ja, är det egentligen så konstigt?

Man behöver inte åka till Hageby, Klockaretorpet eller ända bort till Skäggetorp i Linköping för att hitta, oroliga miljöer. Norrköpings innerstad har drabbats nog så hårt, med allt från skottlossning till våldsamma rån och märkliga explosioner med varierande skadegörelse som följd mitt i natten. Om man hårdrar det en smula tycks centrum emellanåt balansera mellan gentrifiering och förslumning. Det byggs mycket och utelivet är ett helt annat än fordom. Men det händer också mycket otrevligt – och det är så förslumning brukar börja. När ett område – oavsett orsak – blir allt för osäkert att bo i, flyttar Medelsvensson ut. De som har möjlighet därtill, ska sägas.

Problemet är i högsta grad politiskt, även om det rent kommunalpolitiskt kan vara svårt agera. Frågan är ju i första hand polisiär. Men om det kan komma något gott ur bilbranden utanför Rosen, är det ändå som påminnelse att just den miljön tvingas allt för många Norrköpingsbor i andra delar av staden försöka uthärda dag för dag. Därför borde reaktionerna efter branden på Kolonigatan bli lika starka som när det brinner i centrum.