Krönika Du har väl deklarerat? Naturligtvis, det var ju senast den 2 maj i år som deklarationen skulle in, svarar du och inväntar glatt (?) ditt slutskattebesked. Men det är inte alltid som besked från Skatteverket är välkomna – eller ens rättvisa.

Det vittnar Rättvis skatteprocess om. Det är en oberoende insamlingsstiftelse startad 2016 som hjälper privatpersoner och småföretagare som blivit orättvist behandlade i skatteprocessen. Verksamheten finansieras genom donationer från privatpersoner och företag och kan därigenom driva fall kostnadsfritt åt klienterna. Tänk Centrum för Rättvisa, men för människor som orättvist hamnat på kant med Skatteverket.

Varför behövs detta?

Oftast fungerar Skatteverkets myndighetsutövning väl. Det är enkelt att deklarera – genom digitaliseringen bara ett knapptryck bort – och många gånger går det lätt att få hjälp via telefonupplysningen. Men ibland blir det ändå fel. I vissa fall är det både slarv och fusk från privatpersoner, i andra är det myndighetens fel. Det senare kostar ofta väldigt mycket för den drabbade individen att försöka bevisa och vinna.

Därför försöker Rättvis skatteprocess hjälpa till i fall baserade på exempelvis felaktig handläggning och upplysning från Skatteverket. Ett sådant fall är Tomas Wiklöf och Per Westermark som 2010 skulle anordna dans på Folkets Hus i Sundsvall. De ville vara noggranna, och ringde därför till Skatteverket för att kontrollera momssatsen på entrébiljetterna. De fick svaret att det var 6 procent.

Vid momsredovisningen blev Tomas och Pers redovisningskonsult osäker och anade att de hade fått fel svar. Han ringde därför också och kontrollerade hos Skatteverket, men även han fick svaret: 6 procent. Tilliten till myndigheten kom att stå dem dyrt.

Det är 25 procent moms vid entré till danstillställningar. Skatteverket krävde nu flera hundra tusen kronor vid upptaxeringen samt ett skattetillägg, så kallad straffskatt, på 20 procent. Det tvingade Tomas och Per att lägga ned dansen.

”Det var verkligen tråkigt. Vi försökte bara göra rätt för oss”, säger Per.

Förhoppningen nu är att de ska få skadestånd för den felaktiga upplysningen som kom att driva deras verksamhet i konkurs.

Man måste kunna lita på de svar man får från skatteupplysningen och Skatteverket. Det gäller inte bara det här fallet, utan riskerar att drabba fler om Skatteverkets handläggare fortsätter att göra fel.

Vi har generellt sett högt förtroende för institutioner och myndigheter i Sverige, vilket bland annat Sifos årliga undersökning visar. Det är på det stora hela mycket positivt och ett tecken på att vårt samhälle inte är korrupt.

Men tilliten människor och myndigheter emellan får inte tas för given och utnyttjas. Förutom att det kostar på ekonomiskt för den drabbade personen är det också dyrt om det på sikt bryter ned förtroendet i samhället. Därför är det bra med initiativ som Rättvis skatteprocess som hjälper oss att få upp ögonen för misstagen och därmed kan minska skadorna i fortsättningen.