Ledare Försvarsmaktens underskott uppgår till 3 miljarder kronor, fast det stämmer inte. Egentligen handlar det om 18 miljarder – eller 29 – fast inte heller de summorna stämmer. Det verkliga underskottet uppgår till närmast astronomiska 88,2 miljarder. Nästan två hela försvarsbudgetar lagda ovanpå varandra. Hur är det möjligt?

De finansiella problemen redovisas i Ekonomistyrningsverkets (ESV) senaste rapport. De tre miljarderna är bara det akuta underskottet, som måste åtgärdas med omedelbar verkan för att försvaret ska slippa idiotbesparingar i form av inställda övningar med mera. Eftersom kompensationen inte ingår i den sittande övergångsregeringens ”övergångsbudget” är det skäl nog för att Moderaternas planerade budgetmotion istället får riksdagens gillande.

Överbefälhavaren Micael Bydén har emellertid varnat för att den summan alltså bara räcker för att lösa akuta problem. Till och med 2021 behövs 18 miljarder. Någon större upprustning är det emellertid inte fråga om. Bara vad som krävs för att uppfylla kraven i försvarsbeslutet 2015.

Vad ESV däremot funnit är att Försvarsmakten ägnar sig åt ”överplanering”. Samtidigt som man planerar för verksamheter eller inköp som det inte nödvändigtvis finns täckning för, tas liten hänsyn till välkända faktorer som exempelvis prisuppräkningar. Slutresultatet är de famösa svarta hålen. Det saknas pengar utan att någon riktigt kan peka på var de tagit vägen.

Till 2025 saknas därför hela 29 miljarder – och då talar vi ändå inte om någon egentlig upprustning. Ska en sådan av mer substantiell natur genomdrivas är verksamheten underfinansierad med sammanlagt över 88 miljarder under perioden.

Så sitter de i samma båt: försvaret och försvarspolitikerna. De senare fattar dåligt underbyggda och ofinansierade beslut – ibland med försvarspolitiskt irrelevanta hänsyn. Det förra ”gillar läget” och missköter sig ekonomiskt på ett sätt som för tankarna till forna tiders planekonomier i öst. Plötsligt saknas miljarder. Samtidigt som det potentiella militära hotet har ökat.

Ja, det är precis så illa som det verkar.