Ledare ”Ni kanske undrar hur många presskonferenser man kan kalla till i ett och samma ämne” frågade kommunalrådet Lars Stjernkvist (S) under gårdagen. Lite skämtsamt förstås, men också med mer än ett uns av allvar. För det har fattats många beslut om Ostlänken – och det kommer att fattas många. Låt oss säga att det nu i princip är klart, Ostlänken kommer verkligen att byggas. Fast vad detta innebär i praktiken, är tyvärr något mindre självklart.

Således sades inte mycket under gårdagen om huruvida det verkligen blir några höghastighetståg med toppfart på 320 km/h eller ens 250 km/h.

Över huvud taget kan man fråga sig hur regeringens sammantagna planer på totalt 700 miljarder kronor ska finansieras. Förvisso har infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) rätt i att det handlar om den största järnvägssatsningen i modern tid, om allt det beställda fram till 2029 verkligen verkställs.

Dessutom handlar det naturligtvis inte bara om järnvägar, utan också om att rusta upp vägnätet. Inte minst finns det anledning till glädje i Söderköping, där bygget av E 22:s förbifart äntligen kan inledas. Det finns mer, till exempel Kardonbanan i Norrköping – som dessutom handlar om mer än fromma förhoppningar. Den är redan på väg.

Det är förstås lätt att bli hemmablind, men långtifrån alla satsningar framstår som självklara. Till exempel har byggandet av Norrbotniabanan ifrågasatts många gånger. Samhällsnyttan är helt enkelt för liten.

Faran med dylika planer i den större skalan för hela landet, är att alla får något – och att få därför ser till helheten. Smaka på siffran 700 miljarder igen. Även om det kanske bär emot just en dag där det finns goda skäl till förnöjsamhet just i Östergötland.

Sedan är det sin sak att exempelvis Ostlänkens betydelse är svår att underskatta. Det är också talande att glädjen är stor både till höger och vänster. Oppositionsrådet Ingrid Cassel (M) i Norrköping är knappast mindre nöjd än Stjernkvist och ser nu fram emot att kunna gå från ord till handling i bygget av Ostlänken. Eftersom den nu ingår i regeringens nationella plan, är det också svårt att tänka sig några allt för stora lappkast.

Men oavsett om finanskommunalrådet heter Stjernkvist eller något annat lär fler presskonferenser följa.