Ledarkrönika Vart går egentligen alla pengar som Sverige skyfflar in i EU-systemet? Bland annat till Valdemarsvik! Som det går att läsa på nt.se pågår just nu EU-programmet Gardens of Possibilities, med två syften. Dels att bygga ut stadsnära trädgårdar, dels att därmed få personer utanför arbetsmarknaden i sysselsättning.

"Det här visar vad vi kan få tillbaka av att vara med i EU" säger Susanne Hamilton till NT apropå arbetet med att bygga upp trädgården som ligger mellan Vammarhöjden och Bygdegården. Femton personer har fått sysselsättning i projektet, som till 75 procent finansieras med EU-medel.

Just det projektet har en budget på 800 000 kronor – ett ganska typiskt exempel på småskaliga EU-satsningar. Större är till exempel Smart Marina, med en budget om sju miljoner i syfte att förbättra Fyruddens hamn.

Dylika projekt glöms ofta bort i den lättpopulistiska svenska EU-debatten. Nu senast när EU-kommissionens förslag till långtidsbudget uppmärksammades lades hela det politiska (och mediala) fokuset på bruttokostnaderna för Sverige. Få tänker på att pengarna i stor utsträckning kommer tillbaka, likaså är det få som betänker vilka dramatiska konsekvenser det skulle riskera få för svensk landsbygd om regional- och jordbruksstöden beskärs kraftigt.

Därmed inte sagt att den hittills förda politiken inte kan behöva trimmas, men debatten skulle må bra av att balanseras. Framför allt är det många på landsbygden som har anledning att fråga sig var deras bästa vänner finns: i Stockholm eller Bryssel? I själva verket kan svenskar på landsbygden ibland ha mer gemensamt med sina europeiska bröder och systrar på landsbygden i Portugal, Lettland och Irland – än vad de har med svenska storstadsbor, åtminstone om man betänker de regionalpolitiska förutsättningarna!

Därtill kommer exempelvis satsningar som utbytesprogrammet Erasmus, som underlättar för svenska studenter att studera i andra europeiska länder. Ett erkänt framgångsrikt projekt, som i dag ofta tas för givet, men som naturligtvis inte är gratis utan finansieras genom den gemensamma budgeten. Också de små regionalpolitiska satsningarna tar vi nog allt för ofta för givna.