Krönika Det har bara gått några dagar av det unga 2019, men många har kanske redan hunnit glömma vad som hände på nyår? Vid sidan av nyårslöften och hummersupé är fyrverkeriernas vara eller icke vara ofta en omdiskuterad fråga just denna afton. Tyvärr har senaste tidens utveckling skapat ångest kring detta även efter firandets avslut.

Raketer står för nästan 40 procent av fyrverkerirelaterade olyckor där människor besökt sjukhus. Brännskador på händer, ansikte och ögon är vanliga, skriver Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Förutom skador orsakade av olyckor har fyrverkerier även använts som vapen och skadat polis och räddningspersonal. Under nyårsnatten rapporterades bland annat om hur både polispatruller och privatpersoner beskjutits och hur ungdomar stått i fönstren och skjutit smällare och raketer ut mot gatan.

Det verkar vara en tendens att det ökar, säger Patrik Danielsson, nationellt huvudskyddsombud i Polisförbundet (TT 29/12). Polisförbundet gjorde en rapport 2017 där 35 procent av poliserna uppgav att de blivit utsatta för hot, våld, trakasserier eller annan otillbörlig påverkan i tjänsten. 26 procent av dessa hade utsatts för beskjutning av just fyrverkerier eller pyroteknik. Liknande undersökningar för tio år sedan hade inte ens med detta som svarsalternativ. Problemet med attacker mot polis ökar. Så vad gör vi?

Från och med den 1 juni i år blir det förbjudet att skjuta raketer med styrpinne utan tillstånd. Vill man få skjuta sådana efter förbudets införande krävs tillstånd från kommunen och att man har gått en särskild utbildning för att få skjuta. Det är bra!

Den senaste tidens fyrverkerimissbruk är oroväckande. För att försöka hindra folk från att skjuta raketer mot andra människor och polis behöver samhället signalera att sådant beteende inte accepteras. Förbud ska i allmänhet hanteras med försiktighet, eftersom risken är att de inskränker vår frihet utan att ge önskad effekt. Den som vill få tag i raketer och annan pyroteknik kommer säkerligen lyckas ändå. Men det här förbudet tillåter ändå de som sköter sig att fortsätta, samtidigt som det ger polisen befogenhet att beslagta otillåtna raketer och ingripa mot dem som missköter sig.

30 procent av svenskarna anser att privatpersoner inte alls ska få använda fyrverkerier, medan 39 procent vill att det ska krävas tillstånd. 23 procent vill att fyrverkerier ska få användas av alla över 18 år, skriver TT efter en Sifoundersökning på uppdrag av Brandskyddsföreningen.

Just när det smäller är det många som tycker till. Men så fort de sista fyrverkeripjäserna slocknat på himlen glömmer man ofta problemet och det blir mer eller mindre en ickefråga. Förbudet syftar till att skydda dem som värnar vår frihet, samtidigt som det möjliggör för ansvarstagande medborgare att fortsätta fira som förr. Därför bör det välkomnas.