Ledare Söker man på ”gårdsförsäljning” i riksdagens arkiv bland inlämnade motioner får man hela 287 träffar. Ända tillbaka till 2001 kan man hitta motioner författade av riksdagsledamöter som vill tillåta gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker.

Den forna moderate riksdagsledamoten från Östergötland, Carl G Nilsson, skrev redan 2001: ”En ökad produktion skulle skapa arbete på landsbygden och innebära ett högt förädlingsvärde på svenska råvaror. En kontrollerad direktförsäljning hos producenten inom ramen för gällande skattelagstiftning är inget som behöver medföra alkoholpolitiska problem. Alkoholinspektionen och skattemyndigheterna torde härvidlag i vanlig ordning utöva sin mycket strikta kontroll.”

Sexton år och hundratals motioner i liknande ordalag senare, tycks det nu finnas majoritet i riksdagen för att rösta igenom ett förslag som tillåter gårdsförsäljning. Det vore glädjande, inte minst för landsbygden och de småskaliga producenterna. Lokala bryggerier, vinproducenter och destillerier finns det idag gott om i Sverige. Många av dem har byggt upp kringverksamheter, guidade turer och helt enkelt skapat en affärsverksamhet som i ett flertal fall lyft hela den ort de verkar på.

Klyschor som ”hela landet ska leva” må vara utslitna, men faktum är att gårdsförsäljning är en mycket bra reform för att öka företagsamheten också på små orter. Framför allt är det ingen reform som går ut på ökade bidrag eller särlösningar för landsbygden. Det är helt enkelt frihetlig politik och något som skulle begränsa en liten, liten del av statens makt över människor. Vuxna människor som idag inte är betrodda med att kunna köpa en flaska cider direkt från producenten.

Den statliga utredning som gjordes 2010 visar att tillåtande av gårdsförsäljning inte skulle ha några negativa konsekvenser för folkhälsan. Samtliga övriga EU-länder låter människor som besöker ett bryggeri också få köpa med sig en flaska eller två hem, det är inte rimligt att Sverige ska hålla ett så strikt förbud mot detta.

Det är lätt för politiker att säga att de vill skapa ett bättre företagsklimat och gynna små och växande företag. I praktiken krävs det att man faktiskt vågar lätta på regleringar och öppna för nya marknader. Gårdsförsäljning är just ett sådant exempel. Vill regeringen visa duglighet och framåtanda i näringslivsfrågorna och samtidigt plocka poäng på landsbygden, ja då borde de öppna för gårdsförsäljning. Annars kan de nog få se sig överkörda i riksdagen under hösten.