Ledare Ett fritt internet ses av de flesta som något självklart. Internet är vad det är och att det alltid kommer att förbli så. Det har blivit en sådan inbyggd och naturlig del i vardagen att det är svårt att tänka sig att internet skulle kunna förändras. Att förändra internet är dock precis vad EU för närvarande håller på att göra.

Det är Europakommissionen som står bakom de ursprungliga förslagen som handlar om att skydda upphovsrättsskyddat material. EU:s ministerråd, som består av ministrar från samtliga av medlemsländerna, har därefter kommit överens, trimmat kommissionens skrivelser och skickat fram två förslag som radikalt kommer att förändra hur internet fungerar. Förslagen har skickats vidare till Europaparlamentet, där en majoritet i dagsläget ser ut att vara positiv till förslagen vid en omröstning. Den första omröstningen äger rum om knappt två veckor.

Hur är internet då tänkt att förändras? Det är i huvudsak två lagförslag som kommer att ha stor inverkan på hur dagens internet används.

Det första är vad som kommit att kallas för ”länkskatten”. Det är ungefär vad det låter som, nämligen att de plattformar som länkar till en annan hemsida – exempelvis en nyhetssajt – kommer att behöva betala en avgift för detta om sajten önskar det. Om länken publiceras på en blogg står blogginnehavaren för kostnaden, publiceras länken på Facebook är det Facebook som får betala. Stora mediehus vill att läsarna besöker sidan direkt istället för att hamna där via ett länkklick. Efter en viss debatt i ministerrådet ska dock inte privatpersoner drabbas av denna länkskatt, men det är fortsatt ett stort problem.

Det andra förslaget är en slags praktisk konsekvens av länkskatten. Det innebär att plattformarna på internet ska göras juridiskt ansvariga för allt material som laddas upp. Om de ska slippa det juridiska ansvaret och risken att fällas för att indirekt publicera upphovsrättsskyddat material ska plattformen installera ett filter som granskar allt material som laddas upp av användarna. Filtret ska snappa upp allt upphovsrättskyddat material, oavsett om det rör sig om videoklipp från nya filmer eller turistbilder på upphovsrättsskyddade målningar. Gissningsvis kommer filtren hellre att fälla en fria.

Vid sidan av de rent praktiska problemen, att det förändrar hur vi kan använda internet, skapar detta ingrepp i det fria internet ett oroväckande prejudikat.

Att ge sig in och rucka på principerna om ett fritt internet kan vara att öppna Pandoras ask. Det innebär att den vedertagna principen om ett fritt internet åsidosätts. Denna gång handlar det förvisso inte om att tysta politiska motståndare utan om upphovsrätt. Men finns det någon som kan garantera att denna typ av filter för all framtid endast kommer att användas för att skydda upphovsrättsinnehavare?