Ledarkrönika Det hör inte till god ton för journalister att applådera politiska talare, till och med en moderat ledarskribent bör i sådana lägen vara neutral. Men i kväll applåderade jag Annie Lööf, liksom så många andra i Almedalsparken. Hon förtjänade det verkligen, efter att nazister från Nordiska motståndsrörelsen (NMR) försökt avbryta hennes tal.

Nazisterna var inte så många och deras rop så dåligt samordnade att det mesta kokade ner till ett dystert brölande. Men naturligtvis var situationen obehaglig. Nazisterna omringades av personer från Kris (Kriminellas revansch i samhället) så någon vidare konfrontation blev det inte. Men händelsen är upprörande nog ändå och exceptionell för talen i Almedalen. Enstaka häcklare har väl alltid förekommit, men årets försök till provokation är mycket allvarligare.

Lööf hade emellertid svar på tal och lät sig inte provoceras – all heder åt Centerledaren! Hennes tal var i övrigt emotionellt, men möjligen lite innehållslöst. Grundbudskapet var det viktigaste. Hur demokratin utsätts för påfrestningar av hat och hot från politiska extremister. Hur enskilda personer riskerar att råka mycket illa ut.

Det talas mycket om hat och hot under Almedalsveckan. NMR väckte oro redan innan talet, inte minst efter att organisationen fått demonstrationstillstånd (bokbord) i närheten av RFSL:s lokaler. RFSL valde därför att avbryta sin verksamhet under Almedalsveckan.

Det var likadant förra året, då organisationen JAG (som tillvaratar funktionsnedsattas intressen) inte vågade stanna kvar, efter att NMR fått sätta upp ett tält i den omedelbara närheten.

Märkligt nog tycks få lära sig något. Demonstrationsrätten är visserligen helig, men det betyder inte att partier och organisationer kan välja tid och plats efter eget godtycke. Det är möjligt att lagen behöver skärpas. Och när det görs organiserade försök att dessutom störa meningsmotståndare, som under Lööfs tal, är måttet rågat. Demonstrationsrätten bör kopplas till sådana händelser. Den som inte respekterar andras rättigheter, bör inte automatiskt kunna påräkna samma rättigheter själva.