Ledare I morgon skulle det varit fullmäktige i Finspång, men som det går att läsa på nt.se är mötet inställt. Den officiella förklaringen är få ärenden att behandla. Vid ytterligare ett par tillfällen har det knappast funnits något att diskutera.

Ska man tro kommunalrådet Ulrika Jeansson (S) beror det, delvis, på att man inte vill ha det som i Norrköping! Jeansson ger uttryck för en märklig attityd till öppenhjärtigt meningsutbyte då hon säger att ”det är inte trevligt” med hårda debatter.

Nej, måhända inte, men vad säger att demokratin måste vara trevlig? Tvärtom mår densamma bra av skarpa åsiktsskillnader.

Fast det förutsätter ju att det finns något att diskutera. I Finspång förefaller det inte ens finnas något att vara ense eller oense kring.

Nu finns det rimligtvis specifika skäl till att fullmäktige ställs in. Hur väl fungerar beredningarna? På det nu inställda mötet skulle bland annat en interpellation dryftats och dylika bör behandlas skyndsamtt.

En mer filosofisk fråga är hur många av kommuninvånarna som verkligen saknar morgondagens frånvarande fullmäktige. Få brukar följa fullmäktigesammanträdena, vilket också är förklaringen till att det numera inte heller sker några utsändningar från mötena.

Om inte NT rapporterat om det inställda fullmäktigemötet, hur många Finspångsbor hade då reagerat?

Utvecklingen känns igen från många andra kommuner. Partierna kan ha svårt att fylla sina platser i de ofta relativt stora fullmäktigförsamlingarna, samtidigt som intresset för att bli fritidspolitiker tenderar att sjunka. Allmänhetens intresse sviktar, vilket delvis också kan förklaras av att utrymmet för politiska beslut i olika riktningar är ganska begränsat.

Förvisso är det ovanstående fullgoda skäl till en livfull fullmäktigedebatt.