Ledare Sommaren är här och utan att romantisera alkoholens roll alltför mycket är det svårt att bortse från dess plats när det vankas nubbe till midsommar och rosévin under varma grillkvällar. Samtidigt växer turistnäringen och svenskars intresse för mat och dryck ökar. Många kommer att besöka lokala bryggerier, vinproducenter och destillerier runt om i Sverige – men ingen kommer att kunna köpa med sig något alkoholhaltigt smakprov från en enskild tillverkare.

Detta trots att det är över ett år sedan som riksdagen sa ja till ett så kallt utskottsinitiativ att tillåta alkoholproducenter att sälja alkohol på tillverkningsplatsen – det vill säga gårdsförsäljning. Detta kombinerat med ett bevarande av Systembolagets monopol (vilket förvisso kan ifrågasättas, men så löd riksdagens beslut). Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet var emot beslutet, vilket också förklarar varför regeringen negligerat det hela.

Enligt det 73-punktsprogram som regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna gjort upp om ska gårdsförsäljning utredas nästa år. I likhet med många andra känsliga frågor för fyrpartisamarbetet ska frågan utredas trots att den redan utretts flera gånger tidigare, och det finns som sagt även ett riksdagsbeslut som bara är ett år gammalt.

Den statliga utredning som gjordes 2010 landade i att det går att förena gårdsförsäljning med ett bibehållet alkoholmonopol utan att strida mot EU-rätten. Utredningen visade också att gårdsförsäljning inte skulle innebära några negativa konsekvenser för folkhälsan. Samtliga övriga EU-länder låter människor som besöker ett bryggeri också få köpa med sig en flaska eller två hem, det är inte rimligt att Sverige ska hålla ett så strikt förbud mot detta.

Det är helt enkelt frihetlig politik och något som skulle begränsa en liten, liten del av statens makt över människor. Det är orimligt att vuxna människor idag inte är betrodda med att kunna köpa en flaska öl direkt från producenten.

Den forna moderate riksdagsledamoten från Östergötland, Carl G Nilsson, skrev redan 2001: ”En ökad produktion skulle skapa arbete på landsbygden och innebära ett högt förädlingsvärde på svenska råvaror. En kontrollerad direktförsäljning hos producenten inom ramen för gällande skattelagstiftning är inget som behöver medföra alkoholpolitiska problem. Alkoholinspektionen och skattemyndigheterna torde härvidlag i vanlig ordning utöva sin mycket strikta kontroll.”

Om Carl G Nilsson får se sitt arton år gamla förslag bli verklighet till slut återstår att se. Regeringens kvarnar maler långsamt. Systembolaget har också bedrivit en egen lobbykampanj mot gårdsförsäljning, vilket de naturligtvis borde hålla sig ifrån. Statliga bolag ska inte ägna sig åt ren politik. Samtidigt växer antalet gårdsproducenter i Sverige och turistsäsongen står för dörren. Att vi inte kommit närmare ett förverkligande av gårdsförsäljning är sannerligen inte värt att skåla för.