Ledare ”Även om vi tappar den egna majoriteten är Kvartetten fortfarande den största politiska kraften i Norrköping” säger kommunalrådet Lars Stjernkvist (S) lite truligt i nt.se. Sakligt sett kan han få rätt, men vill man sitta kvar vid makten måste Kvartetten antingen breddas eller söka stöd utanför densamma. Kan bli besvärligt i vilket fall som helst.

Vad som är surt för Stjernkvist är att det är hans, det vill säga Socialdemokraternas, fel att Kvartetten tappar sin majoritet. Liberalerna tappar visserligen ett mandat, men både Centern och Kristdemokraterna går fram. Socialdemokraterna backar emellertid hela 3,4 procentenheter och förlorar därmed tre mandat. Det är siffror det finns anledning att fördjupa sig i.

I Norrköping brukar Socialdemokraterna göra bättre ifrån sig än i riket och Stjernkvist har ansetts som en både stark och populär ledare. Uppfattningar som det går att ifrågasätta efter årets val, där S backar mer i Norrköping än på riksplanet. Skillnaden är dessutom relativt stor, vilket bara kan förklaras med lokalt missnöje.

Exakt vart de socialdemokratiska rösterna har gått kan diskuteras, men Vänsterpartiet och framför allt Sverigedemokraterna är rimliga gissningar. I synnerhet som SD rimligtvis inte kan ha vunnit så mycket från Moderaterna. Oppositionsrådet Sophia Jarls moderater backar visserligen och tycks med minsta möjliga marginal tappa ett mandat. Men jämfört med riksdagsvalet i Norrköping går det mycket bättre för M i kommunvalet.

Att den nationella valvinden får genomslag också på lokal nivå påvisas samtidigt av de tre andra borgerliga partiernas öden. Både C och KD går alltså fram, men mindre än på riksplanet. Och Liberalerna, som gör ett medelmåttigt riksdagsval, backar relativt kraftigt i Norrköping.

Om man så vill lyckas alltså Kvartetten undvika ett katastrofval genom riksdagsresultatets dämpningseffekt. Även om röstspridningen ökat under senare val, är det fortfarande så att de flesta väljare röstar på samma sätt i kommun- och riksdagsvalen. De senare styr därmed de förra.

Den socialdemokratiska genomklappningen är dock svårare att förklara och får ses som ett besvärande underbetyg efter Stjernkvists många år vid makten. Även om Kvartetten på ett eller annat sätt lyckas hålla sig kvar vid makten, finns det skäl att betänka detta för de borgerliga partierna i förhandlingarna som följer. Väljarna är helt enkelt inte överdrivet imponerade.