Ledare Redan när Nordstream byggde ut hamnen i Slite, väcktes protester. Men de flest bagatelliserade det potentiella ryska hotet, inte minst säkerhetspolitiskt kompetensbefriade gotlandspolitiker som kände hur snålvattnet rann till. Därför finns det i dag en rejäl hamn i Slite – utan sprängtunnlar och väl anpassad i händelse av rysk aggression.

När den andra gasledningen skulle läggas på Östersjöns botten hade vissa lärt sig läxan. Den här gången tackade gotlandspolitikerna nej till att lagra rör, men kollegorna i Karlshamn var tyvärr mindre nogräknade.

De ryska riskerna är numera ändå relativt väl kända. Betydligt färre glömmer världens andra starka diktatur – den kinesiska.

Följaktligen var det få som såg några potentiella säkerhetspolitiska risker av Geelys köp av aktier i Volvo lastvagnar. I Dagens Nyheter uppmärksammas ett annat, och mer uppenbart storimperialistiskt, projekt (10/1). Nämligen de kinesiska planerna på att bygga Nordens största containerhamn i miljökänsliga Lysekil. Projektet skulle eventuellt omfatta vägar och järnvägar, ja till och med investeringar i vård, skola, omsorg.

Den koloniala attityden känns igen från Afrika, där Kina på många platser skaffat sig rättigheter till naturtillgångar i utbyte mot bland annat ny infrastruktur. Möjligen kan det vara en historiskt nyttig läxa för Europa att känna av samma imperialism som under tidigare sekler drabbat andra delar av världen!

Som DN:s kunnige Asienkorrespondent Torbjörn Petersson påpekar ingår Lysekilsplanerna i en större strategi, signerad det allsmäktiga kinesiska kommunistpartiet. Förutom uppenbara uttryck för statskapitalism, syftar politiken att skaffa sig nyckelpositioner utomlands. Dessa kan utnyttjas som påtryckningsmedel vid framtida konflikter – kanske i helt andra delar av världen.

Att denna värld numera är synnerligen globaliserad påvisades för övrigt i somras, då kinesiska fartyg deltog i en rysk militärövning i Östersjön. Det gör Lysekilsplanerna än obehagligare. Kinesisk och rysk säkerhetstjänst samarbetar, varför ett stort hamnprojekt på västkusten skulle kunna utnyttjas för avancerat spionage.

Nu befinner sig planerna lyckligtvis nog på ett tidigt stadium och ansvariga kommunpolitiker i Lysekil har vett nog att åtminstone vara besvärade. Men om inte regering och riksdag lägger sig i, vet vi inte hur det hela kommer att sluta.