Ledare Tongångarna går återigen höga om att det är dags att förbjuda konfessionella skolor. Nu senast var Stockholms skolborgarråd Olle Burell (S) ute i debatten och sa att han vill förbjuda nya konfessionella skolor från att hyra kommunala lokaler.

Det har blivit populärt att kritisera konfessionella skolor. Ett flertal muslimska friskolor har under de senaste åren figurerat i media, där grova övertramp har avslöjats. Den granskningen är välkommen, skolor som bryter mot skollagen eller behandlar eleverna illa ska givetvis kritiseras och stängas om inte problemen upphör.

De som är emot konfessionella skolor benämner dessa gärna ”religiösa friskolor”. I Sverige är det dock förbjudet att starta några strikt religiösa skolor, däremot får konfessionella inslag erbjudas inom skolans verksamhet. Vad gäller själva undervisningen är det strikta krav på att den ska vara helt fri från den konfessionella profilens synsätt.

Det är förståeligt att motståndarna till konfessionella skolor ofta plockar fram de grova övertrampen från de muslimska friskolorna och talar tyst om många av de goda exemplen. Med dessa som intäkt kan de argumentera för ett förbud mot konfessionella friskolor överlag. På så sätt kan de förbjuda alla konfessionella skolor – kristna, muslimska och judiska – utan att behöva ta debatten om att många av dessa faktiskt fungerar bra och följer alla de lagar och regler som finns.

För att ta ett exempel på en välfungerande konfessionella skola kan nämnas Hannaskolan i Örebro. Den har flera gånger toppat Skolverkets rankning bland skolor i Örebro och huvudmannen har tidigare ombetts av kommunen att starta fler skolor, eftersom kön till skolan bara växte. Det är med andra ord väldigt olika hur ansvariga kommunpolitiker ser på de konfessionella skolornas närvaro i kommunerna. Det exemplifierar också hur ohederligt det är att argumentera för ett totalförbud för samtliga konfessionella skolor bara för att några inte följer lagen.

De mediala avslöjanden som gjorts om missförhållanden på flera skolor visar hur viktigt det är att Skolinspektionens arbete fungerar effektivt. Friskolor med konfessionell profil utgör dock bara någon procent av Sveriges omkring 7 000 skolor. Problem finns på många skolor och är inte beroende av huruvida huvudmannen är kommunen, ett företag eller en konfessionell organisation. Granska samtliga skolor hårt och stäng ner dem som inte följer lagen oavsett huvudman istället för att syssla med kollektiv bestraffning.

Trots att skolorna har sitt stöd i Europakonventionen, som Sverige har anslutit sig till, fortsätter den populistiska jakten för att stänga ner varenda en av dessa. I en tid då den svenska skolan befinner sig i en allvarlig kris framstår det milt uttryckt som korkat att försöka stänga skolor som faktiskt fungerar. Det är värt att fråga sig om inte Socialdemokraternas syfte är att just rikta bort strålkastarljuset från de verkliga skolproblemen. Det är ju mer behändigt än att ta tag i de problem de är ansvariga för.