När Moderaterna presenterade sin ekonomiska vårmotion på onsdagen var det med fullt sikte på nästa mandatperiod. Partiet räknar med att spara pengar på att bland annat lägga ned Arbetsförmedlingen, avskaffa byggsubventioner och införa en bidragsreform. Enligt den moderata modellen ska den som ansöker om bidrag möta högre krav på motprestation och det ska finnas ett bidragstak som gör att lön alltid ger en betydligt högre inkomst. En annan stor finansieringskälla som Moderaterna föreslår är höjd moms på bland annat livsmedel från 12 till 14 procent.

Det är lätt att finansieringar hamnar i skymundan när budgetar presenteras. Att bara tala om hur mycket som ska satsas på diverse välgörande ändamål låter bättre för stunden, men samtidigt vet alla att pengarna måste komma någonstans ifrån. Och när det, som i Moderaternas fall, inte handlar om att höja skatten är det dessutom något värt att skylta med. De pengar som läcker ut i ineffektiva system eller till människor som skulle kunna arbeta kan användas betydligt bättre.

Den största utgiften i Moderaternas reformpaket för nästa mandatperiod är ytterligare ett jobbskatteavdrag. Utöver det satsar partiet knappt sex miljarder på fler poliser med högre löner och betald polisutbildning, samt tio miljarder extra i försvarsanslag till 2021. Även vården och skolan får ta del av satsningarna i form av bland annat tre miljarder för att korta vårdköerna och drygt två miljarder för att utöka barns skoltid med en timme per dag.

Arbetslinjen i Moderaternas förslag är tydlig. Både genom kravfyllda bidrag och skatteavdrag för den som jobbar ska fler komma i arbete. Och när fler bidrar, i stället för att bli försörjda, kan också mer pengar gå till statens kärnuppgifter som polis och försvar, samt grunderna i välfärden som skola och vård. Det klassiska samhällskontraktet måste uppfyllas av både medborgare och stat.

Samtidigt som jobbskatteavdrag är ett bra sätt att få människor i arbete är det likväl ett stort inkomstbortfall för staten. Dessa pengar borde dock i första hand gå till att få polis och försvar på fötter igen. Moderaterna har visat att partiet vill prioritera dessa kärnuppgifter, men detta bör dock innebära att jobbskatteavdraget får vänta.

Moderaternas reformer för nästa mandatperiod visar att partiet gjort sig redo att ta över makten efter valet, vilket ger väljarna goda förutsättningar att bedöma partiets förmåga.