Ledarkrönika Sex miljarder kronor – det är prislappen för nya resecentrum i Norrköping, som det går att läsa om på nt.se. Kommunen och Trafikverket delar på notan, men medan det senare trots allt är stadd vid god kassa, innebär investeringen ett större rikstagande för den förra. Då gäller det att våga vrida och vända på slantarna.

I den meningen är det klokt av kommunen att ständigt söka det alternativ som leder till minst kostnad för Norrköping. Den föreslagna lösningen är estetiskt spektakulär, värdig en stad stolt över sitt industriella arv! Järnvägen ska gå i en högdel, tillräckligt hög för att till och med spårvagnar ska kunna passera under tågen.

Men det går att förstå om Trafikverket istället föredrar alternativet, en järnväg byggd i markplan, som innebär mindre kostnader för verket. Det är en estetiskt mindre tilltalande lösning, men framför allt mindre rationell. Förutom sämre utnyttjande av marken, skapas barriärer och det krävs inte mindre än sju broar för att bygga samman staden. Denna försämrade rationalitet bör utgöra huvudargumentationen i de fortsatta diskussionerna mellan kommunen och Trafikverket.

Fast framför allt gäller det att undvika den tidigare så destruktiva linköpingsdebatten. I Linköping inbillade sig de lokala makthavarna att de kunde få Trafikverket att dansa efter egen pipa. På något märkligt sätt tycktes man också skämmas för själva rälsen, som skulle byggas ner under jord i ett orimligt kostsamt tunnelprojekt. Det blev naturligtvis inte så mycket av detta, inte efter att Trafikverket satt ned foten.

Motsättningarna är i norrköpingsfallet mycket mindre och dessutom kan man ana ett ömsesidigt konstruktivare samarbetsklimat. Faran ligger snarare i detaljerna, att den ursprungliga entusiasmen förbyts i de många små problemens motsättningar.

Norrköpings förhandlingspolitik har präglats av konstruktiva och rimliga avvägningar. Förslaget om högbyggd järnväg går att motivera med goda industripolitiska argument, det är inte heller uttryck för något försök att ställa Trafikverket inför något som liknar ultimatum. I grund och botten finns utmärkta förutsättningar att komma överens.