Ledare Socialdemokraterna i Söderköping tycker det är bättre att höja skatten med en krona än att spara i de kommunala verksamheterna. En inställning som pekar på hur ideologi faktiskt spelar roll i kommunpolitiken.

När oppositionsrådet i kommunen Tuula Ravander (S) uttalar sig i NT (8/5) finns ingen problematisering av att kräva mer pengar från skattebetalarna. Det enda som verkar finnas för ögonen är att kommunens verksamhet inte ska krympa. Att det i grunden är pengar som den enskilda individen har arbetat ihop – under föreställningen att pengarna ska gå att använda efter eget huvud – är inget som berörs.

Att Socialdemokraterna i Söderköping går hårt fram med kravet på en omfattande skattehöjning pekar på att lokalföreningen lär befinna sig till vänster i den breda kyrka som utgör det socialdemokratiska partiet. En situation som på sätt och vis är lite märklig, då Söderköpings kommun är historiskt borgerlig. I en sådan miljö ligger det närmare till hands att anta att det största oppositionspartiet skulle närma sig mitten, i stället för att söka sig längre ut åt vänster.

Lyckligtvis är inte den styrande Alliansen inne på en skattehöjning. Kommunalrådet Börje Natanaelsson (M) säger att en skattehöjning sitter långt inne. Och det säger han på goda grunder. Inom Moderaterna är det en ryggmärgsreflex att det offentliga inte ska växa än mer i ett land som internationellt sätt redan har ett extremt hårt skattetryck.

Det vore även något av en skandal om en kommun med så goda förutsättningar som Söderköping skulle tvingas till en skattehöjning. Visserligen ökar andelen äldre i kommunen, vilket lär öka kostnaderna. Ekonomin befinner sig nu också i ett ansträngt läge. Men höjs blicken är Söderköping en attraktiv kommun i en expanderande region. Därför bör kommunen om verksamheten sköts ordentligt långsiktigt klara kärnverksamheten utan att öka skattetrycket. Om pengarna rinner iväg, som de onekligen gjorde under tiden kommunen hade ett socialdemokratiskt kommunalråd, bör reflexen vara att prioritera bort sådant i verksamheten som inte ingår i kommunens kärnuppdrag.

Moderaterna satt dock som bekant med i det S-ledda styret under förra mandatperioden. Därför har Moderaterna också ett ansvar för de underskott som nu behöver tas igen. Men genom att stå emot en skattehöjning i det här läget kan Moderaterna reparera det skadade förtroendet.