Ledare Kriminalvården, med huvudkontor i Norrköping, förlorar sin generaldirektör Nils Öberg till en annan myndighet. Under torsdagens regeringssammanträde utsågs Öberg till ny högste chef i Försäkringskassan.

Utnämningen av en ny generaldirektör i Försäkringskassan drar upp såren från förra året, då den tidigare chefen Ann-Marie Begler sparkades av regeringen på lite oklara grunder. Ett agerande som socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) har fått rättmätig kritik för.

Det framstår som att det som främst låg Begler i fatet var att hon var för effektiv i att nå de av regeringen uppsatta målen, om att pressa ned sjukpenningtalet. När en del personer kom i kläm mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen uppstod negativ publicitet, som den rödgröna regeringen inte villa ha med sig in i valrörelsen. Och för att kanske undvika liknande problem i framtiden har regeringen nu ändrat Försäkringskassans regleringsbrev.

Det verkar således finnas en hel del att jobba med i Försäkringskassan. Under torsdagens pressträff i Stockholm berörde Öberg att han kommer att arbeta för att öka förtroendet för myndigheten. Men Öberg påtalade också att han tror att "vi behöver bli bättre på att kräva respekt för komplexiteten i alla de beslut som Försäkringskassans medarbetare står inför."

Nils Öbergs resonemang fångar här något som har fått allt mer uppmärksamhet under de senaste åren – rollen som statstjänsteman. Att vara myndighetsutövare kräver något särskilt av tjänstemannen, men har en beslutsprocess gått rätt till bör förväntningen vara att besluten respekteras.

Samtidigt är det inte bara Försäkringskassan som påverkas av Nils Öbergs utnämning – Kriminalvården blir av med sin generaldirektör. Under torsdagen meddelades att Stefan Strömberg – senast lagman vid Stockholms tingsrätt och tidigare rikspolischef – ska vikariera som chef för myndigheten från den 3 juni. Ett förordnande som gäller tills dess att ny generaldirektör har utsetts och tillträtt. Förhoppningen bör vara att förändringen i ledningen för Kriminalvården inte fördröjer viktiga beslut som bör fattas för framtiden.

Kriminalvården befinner sig i dag i ett ansträngt läge. Fängelserna är överfulla och det råder brist på häktesplatser, något Nils Öberg har varnat för återkommande.

Satsningar på Polisen och skärpta straff ökar trycket på fängelserna, när fler kan dömas och straffen blir längre. Dessutom har de höjda minimistraffen lett till att fler omfattas av automatisk häktning.

Att Kriminalvården fungerar väl är i det ljuset av yttersta vikt. Regeringen bör därför inte dra ut på utnämningen av ny generaldirektör för Kriminalvården.