Minns ni hur Fredrik Reinfeldt (M) och Anders Borg (M) talade om att vi kan behöva höja pensionsåldern? De talade också om att kvinnor som jobbade deltid borde gå upp till heltid. De var också alltid mycket positiva till invandring. Varför? Det var för att bredda skattebasen. Skattebasen är ordet ekonomerna använder som namn på det som kan beskattas. Ju större skattebas, desto mer pengar kan staten få in utan att behöva höja skattesatsen. Ju fler som är med och betalar skatt, desto mindre pengar behöver staten ta in av var och en enskilt. Hög sysselsättning. Låg skatt. Det är klassisk högerpolitik.

Men sen kom hösten 2015. En ström av asylsökande kom till vårt land, större än någonsin tidigare, och den följde på en redan tidigare kraftigt ökad ström. Det tål att upprepas. Vi tog emot 160 000 asylsökande förra året. Året dessförinnan tog vi emot 81 000 och redan under 2013 tog vi emot 54 000.

Vi har alltså på tre år tagit emot 295 000 asylsökande, varav cirka hälften kommer att få stanna i Sverige. Det betyder att vi just nu har ett kraftigt överskott på arbetskraft. Ekonomisk teori säger att utbud och efterfrågan så småningom balanseras, men säger inte att det kommer att gå snabbt.

Hur lång tid kommer det att ta innan alla dessa nytillkomna ingår i skattebasen? När kan vi räkna med att de är skattebetalare?

En person som har tagit fram belysande statistik är Staffan Danielsson (C), riksdagsledamot för Östergötland. Han har låtit riksdagens utredningstjänst redovisa hur lång tid det tar för en flyktinginvandrad person att få en ”helårsanställning”, det vill säga en hel årsinkomst via arbete.

Siffrorna är nedslående. I den grupp som hade varit 0–5 år i landet var det endast 15 procent som hade en helårsanställning 2013. I den grupp som hade varit i landet 6–10 år var samma siffra 50 procent. Andelen helårsanställda i befolkningen som helhet var samtidigt 64 procent. (Alla infödda svenskar är inte heller skattebetalare bör man påminna sig om.)

Samma sak visar också de genomsnittliga årsinkomsterna. I den grupp som varit i Sverige 11–15 år var årsinkomsten 244 000 kr. Det blir en månadslön på drygt 20 000 kr.

Det kommer alltså att ta lång tid innan det senaste kraftiga nytillskottet i befolkningen ingår i skattebasen. Det kommer att ta decennier.

Nu hoppas jag att den som läser denna krönika drar rätt slutsats av ovanstående. Det är lätt att bli arg när man ser siffrorna och undrar varför ledande politiker inte har talat om detta tidigre. Ilskan har fått många att vilja stödja Sverigedemokraterna. Men har SD lösningen på problemet? Inte alls. SD:s politik har varit att bromsa invandringen, inte att få folk i arbete. Partiet röstade med de rödgröna under förra mandatperioden för att stoppa skattesänkningar på arbetsinkomster. Och 2014 gick man till val på att taket i a-kassan skulle tas bort. Arbetslösa skulle inte behöva flytta dit jobben finns utan kunna gå hemma och vara arbetslösa på skattebetalarnas bekostnad. SD:s jobbpolitik är en katastrof för statskassan.

Vad som behövs är fortsatt klassisk högerpolitik. Låga skatter. Låga bidrag. Hög sysselsättning.

För övrigt anser jag att Islamiska staten bör förstöras.