Av något oklar anledning föll en hel container med gastuber av en lastbil på Koppargatan – alldeles i närheten av Ingelsta Shopping. Ett mindre utsläpp av metangas kunde konstateras, men området gick snabbt att säkra. Så småningom kunde containern fraktas bort, men räddningstjänst tvingades bland annat ta sig in i containern.

Det gick alltså bra, men att såväl Norrköpings kommun som Region Östergötland gick upp i så kallat stabsläge påvisar hur riskabel situationen faktiskt var. Förutom det hälsovådliga med utsläpp av metangas, förelåg en explosionsrisk. Längre än så vill nog få fundera på vad som hade kunnat hända.

Men det är just vad vi bör göra – fundera på farorna. Det är inte första gången potentiellt farliga situationer med explosiva, giftiga eller miljöfarliga varor uppmärksammas. Och det är ingen tillfällighet att just Norrköping löper större risk än många andra städer att drabbas av något verkligt obehagligt. Den gamla industristaden i centrum må vara ett minne blott, men hamnen expanderar och som ett nav där såväl fartygstrafik som godsjärnväg och latsbilstrafik möts, är det inte konstigt om stora mängder farligt gods passerar genom Norrköping.

Det är en situation som måste hanteras varsamt. Det duger varken att säga stopp eller att låtsas som det regnar. Godstransporterna är av stor ekonomisk betydelse – samtidigt som det av just den anledningen är angeläget att ständigt fråga sig om och i så fall hur säkerheten går att förstärka. Innan en stor olycka skulle vara ett faktum.

Ett initialt konstaterande är hur oacceptabelt det är att en lastbil över huvud taget kan tappa en hel container med metangastuber! Nästa reaktion kan vara att fråga sig varför lastbilen var tvungen att passera ett köpcentrum på sin väg. Behovet av säkra passager för farligt gods aktualiseras åter.