Ledarkrönika Klockaretorpet och Navestad i Norrköping är fortfarande att betrakta som utsatta områden, även om förbättringar skett. Däremot återfinns inte längre Hageby på polisens lista.

Det är i sig det bästa exemplet på varför listan behövs. När situationen i bostadsområden förbättras ska detta också märkas i bättre betyg, en ändrad status. Exakt varför saker och ting blivit bättre går säkert att diskutera, men naturligtvis har både polis och kommunledning anledning att känna viss tillfredsställelse. Som det går att läsa på nt.se har gängnärvaron minskat.

Kommunalrådet Lars Stjernkvist (S) kan hur som helst vara nöjd med att utvecklingen går i rätt riktning. Arbetet med inte bara polisen, utan också fastighetsägare och skolor bär frukt. Han har också rätt i att polisens listor behövs.

Andra är inte lika glada. I Linköping har situationen också förbättrats i Skäggetorp, men inte tillräckligt för att motivera någon statusförändring. Området är fortsatt inte bara utsatt, utan räknas som särskilt utsatt. En av 22 dylika bostadsområden i Sverige som enligt polisen utmärks av så hög kriminalitet att polisen har svårt att över huvud taget utföra sitt arbete.

Kommunalrådet Niklas Borg (M) är upprörd. Men, verkar det som, inte så mycket för att man fortfarande inte lyckats hantera problemen i Skäggetorp – som för att polisen har den dåliga smaken att avslöja detta!

Borg tycker inte om polisens lista över huvud taget, i likhet med många andra ”drabbade” politiker i andra kommuner.

Det är också ett argument – för polisen att behålla sin märkning av problematiska bostadsområden.

Genom indelningen i utsatta respektive särskilt utsatta områden, förtydligas såväl problem som förutsättningar. Det blir svårare att sopa något under mattan (varken från polisens eller politikens sida). Det går inte att gömma sig bakom luddiga formuleringar eller vaga löften. Ordningsbetygen fyller sin funktion.

Borg vill skrota listan eftersom ”den pekar ut ett helt område på ett negativt sätt”.

Det är en argumentation som flumvänster möjligen kan kosta på sig. Inte företrädare för ett parti som sätter lag och ordning högt.