Ledarkrönika Att falla i en företagsrankning är illa för vilken kommun som helst. Att gå från plats 37 till 70 borde nära nog vara en katastrof. Just det drabbar Norrköping i SKL:s årliga nöjd kund-index (nt.se).

Det är om inte dåligt så, tja, medelmåttigt.

I bästa fall kan man kanske hoppas att kommunen tar till sig och förbättrar komunikationen gentemot företagen. I andra fall tycks det däremot ointressant vad företag tycker.

Som det går att läsa i NT 7/5 är organisationen Företagarna kritisk till Socialdemokraternas förslag vid ny dragning av E22:an i Söderköping. Anslutningarna vid Korsbrinken och Klevbrinken försvinner, och företag kan drabbas av en två kilometer lång omväg. Omläggningen drabbar också privatpersoner, samtidigt som vi kan få ut traktorer på nya E22 – vilket inte precis känns som den mest trafiksäkra lösningen.

Kommunalrådet Anders Bevemyr (S) verkar dock inte överdrivet bedrövad av Företagarnas kritik, apropå den omläggning av E22 som Socialdemokraterna ställt sig bakom. ”Vi vill lägga pengarna på annat” säger han!

Nåväl, all politik innebär ju prioriteringar. Problemet är snarare attityden. Om man så vill tycks Bevemyr lyssna på kritiken – men han hör inte.

Kanske är detta inte så förvånande, inte om man läser vad han skriver i sin blogg på nt.se. Bevemyr är irriterad på människor som inte tycker att politikerna lyssnar på deras åsikter. De har ju haft chansen att göra sina röster hörda i allmänna val! ”Om vi politiker inte driver en politik som passar de flesta av medborgarna så byts vi ut var fjärde år” konstaterar han.

Tja, det har förstås Bevemyr en poäng i. Fast Socialdemokraterna i Söderköping fick bara var tredje röst i valet 2014. Att partiet ändå tillåts dominera kommunalpolitiken beror framför allt på Moderaternas stöd.

Nå, om nu Socialdemokraterna i Söderköping går till val på att inte lyssna på medborgare och organisationer mellan valen – så behöver åtminstone inte Moderaterna göra detsamma. Som i särklass största borgerliga parti (åtminstone i senaste valet) bör Moderaterna självklart gå till val på Alliansstyre. Både i riksdags- och kommunalvalet.