Ledare För att motverka den allt mer omfattande lärarbristen vill Miljöpartiet göra det mer attraktivt att studera till lärare – även för den som jobbar med något annat och har en familj att försörja. Förslaget är att man ska kunna varva lärarstudier med halvtidsarbete på en skola med full lön. Miljöpartiet räknar med att det hela kostar staten två miljarder kronor totalt fram till 2026, plus 20 miljoner om året under samma period för att ta fram särskilda utbildningsplatser som kombinerar studier och arbete. Tanken är att staten ska betala halva vikariekostnaden för de lärarstudenter som deltidsarbetar.

Miljöpartiets väg mot fler behöriga lärare är alltså att införa ett system där obehöriga lärarstudenter ska utbilda skolelever, så länge dessa har för avsikt att bli lärare så småningom. Dessa särskilda utbildningsplatser är dessutom otydliga. Ska skolornas huvudmän involveras i antagningen till utbildningsplatserna? Och hur lång blir utbildningen om studierna ska bedrivas på halvtid? De två miljarder kronor som avsätts räcker knappast till en dubbelt så lång utbildning, vilket å andra sidan inte heller är särskilt attraktivt.

Skolans problem handlar heller inte bara om att för få söker till lärarutbildningen. Många av de lärarstudenter som i dag utbildas har med nöd och näppe klarat sig igenom gymnasiet själva, samtidigt som många skolelever har svårt att uppnå målen och duktiga lärare slutar på grund av att jobbet innebär mycket möda för liten lön.

Med Miljöpartiets förslag görs skolan till en experimentverkstad. Resultatet blir att skoleleverna blir lidande, eftersom deras utbildning till viss del läggs i händerna på studenter.

För att komma till rätta med problemen i svensk skola får vi inte kompromissa med utbildningskvalitet i grundskola och gymnasium för att eventuellt lindra lärarbristen. Miljöpartiets förslag kommer knappast att locka särskilt många fler till lärarutbildningen, samtidigt som läraryrket behåller samma nackdelar. Risken är således fortsatt stor att utbildade lärare inte vill jobba som det särskilt länge.

Miljöpartiets förslag är rent av uselt, vilket är symptomatiskt för hela partiets utbildningspolitik. Det som varit en av profilfrågorna, efter klimat och miljö, belönas inte med seriösa politiska förslag. Språkröret och utbildningsminister Gustav Fridolin skulle fixa skolan på 100 dagar – en idé som ingen med verklig kännedom om skolans omfattande problem kunnat ta på allvar.

Förslaget om deltidsarbetande lärarstudenter visar att Miljöpartiet tänker fortsätta driva en oseriös utbildningspolitik. Idéer som inte ens fungerar i teorin inger inget hopp om bättring. Så nog vore det klokast av Miljöpartiet att lämna utbildningsfrågorna och fokusera helt på miljö och klimat i valrörelsen. (SNB)