Ledarkrönika Som det går att läsa på nt.se har Östgötatrafiken åkt på ytterligare ett nederlag i konflikten med Samres. Först ogiltigförklarade förvaltningsrätten 2015 Östgötatrafikens upphandling av ny beställningscentral i Mjölby två år tidigare. Företaget Samres hade nämligen inte getts möjlighet att lämna anbud, upphandlingen hade inte genomförts på ett korrekt sätt.

Men Östgötatrafiken överklagade beslutet till Linköpings tingsrätt – som dömde till Samres fördel. Ytterligare en gång överklagades beslutet, till Göta hovrätt med samma tydliga domslut som i tidigare instanser. Det finns ytterligare möjligheter att överklaga beslutet och på Östgötatrafiken överväger man att gå vidare.

Inget nytt har tillkommit, inte mycket tyder på något annat domslut. Så varför överklagar Östgötatrafiken en upphandling som uppenbarligen var felaktig?

Svaret är förstås att man kan – och för att skapa avskräckning. Att processa är dyrt, men Östgötatrafiken ägs av regionen och då finns det ekonomiska resurser att stå på. Ytterst är det alltså skattebetalarna som får stå för den juridiska karusellen.

Kanske finns det inte allt för stor anledning att tycka synd om Samres, som är ett hyggligt stort företag. Mindre aktörer lär sig dock en "läxa". Den som utmanar Östgötatrafiken kan räkna med åratal av juridiskt processande. Det blir kostsamt och riskabelt. Under sådana omständigheter är det lätt att avstå, om man vet att motparten både har viljan och den ekonomiska förmågan till hur utdragna processer som helst.

Eftersom den förlorande parten betalar rättegångskostnader, är det farligt att utmana Östgötatrafiken – som därigenom faktiskt missbrukar en viktig juridisk rättighet.

Prestige kostar, i form av förlorat förtroende för Östgötatrafiken. Och prestige kostar i reda pengar, vilket ytterst är ett problem för skattebetalarna. Nu får det vara slut på dumheterna. Östgötatrafiken bör inte överklaga frågan ytterligare, utan acceptera att man hade fel från första början.