I en TT-intervju i söndags förklarade Överbefälhavaren Micael Bydén att försvaret kommer att slåss till sista man om Sverige blev invaderat av främmande makt. ”Jag planerar inte för att förlora”, förklarade han.

Jag måste tyvärr säga att jag tar mig för pannan. Förstår ÖB vad det är han säger? Förstår han att han precis har erkänt att det svenska försvaret är fullt av hål? Förstår han att han precis har erkänt i en kraftmätning med ett annat land kommer hans styrkor att förlora?

Det är dags för ÖB att skaffa sig nya medierådgivare. Av vänner som arbetar inom Försvarsmakten har jag förstått att Bydén är en god militär, att han är rätt man för uppdraget i sig. Jag har själv inte kunskap nog för att yttra mig om det. Däremot vet jag hur opinionsbildning fungerar och jag vet att dementier kan ha motsatt effekt.

Tänk att du sitter i ett flygplan högt uppe i luften och det börjar ryka ur ena motorn? Vad vill du att piloten ska säga? Vill du att han ska säga ”Det finns ingen anledning till oro” eller vill du att han ska säga ”Det finns anledning till oro, men jag har 30 års erfarenhet som pilot och vet precis vad jag ska göra för att landa tryggt och lugnt”?

Bydén har med sitt uttalande till TT precis försökt påstå att det inte finns någon anledning till oro, trots att alla kan se att det ryker ur motorn.

Låt mig därför kort repetera några kända fakta som inte går att skyla över. Till att börja med är försvarsmakten kraftigt underfinansierad och kommer att vara så under lång tid framöver. 2009 sjösattes den stora försvarsreformen som skulle ge Sverige ett nytt och modernt försvar. Det nya försvaret skulle stå klart 2014. Så blev det inte. Istället var förre ÖB tvungen att meddela riksdagen att den beställda försvarsreformen saknade 40 miljarder kronor.

Samtidigt ställdes också frågan vad det nya försvaret skulle klara av. Även detta hade förre ÖB ett svar på. Sakligt och korrekt meddelade han att det försvar som riksdagen hade beställt skulle kunna stå emot ett väpnat angrepp i en vecka på ett ställe. Begreppet ”enveckasförsvaret” var därmed fött.

Ett annat stort problem är att övergången från värnpliktsförsvar till yrkesförsvar inte har fungerat. Det saknas 7 000 tidvis tjänstgörande soldater. Jag skojar inte. 7 000.

Tanken har varit att de tidvis tjänstgörande soldaterna ska tjänstgöra på samma sätt som reservofficerare gjorde förr, det vill säga att de har civila yrken men kombinerar dem med att vara med på övningar och utbildningar, samt emellanåt också gör utlandstjänst. Men ytterst få har nappat på erbjudandet.

Lägg därtill också uppenbara brister när det gäller sådana enkla saker som soldaternas personliga utrustning. Det fanns inte ens tillräckligt med vinterkängor, som bekant.

Det går inte att släta över brister som dessa med ord om att försvarsmakten lovar att slåss till sista man. Sådana ord får istället motsatt effekt. Det leder endast till att sådana som undertecknad påminner allmänheten om att det verkligen finns anledning till oro. Mitt råd till ÖB är därför att istället säga som det är. Säg att det ryker ur motorn men att det finns en plan för att hantera situationen. Passa samtidigt på att byta medierådgivare.

För övrigt anser jag att Islamiska staten bör förstöras.