Ledare När barn stängs av från förskolan på grund av obetalda avgifter, brukar det rendera kritik. Kommuner påstås ofta om inte annat agera hjärlöst mot barnen. Fast i själva verket är det nog tvärtom. Norrköpings kommun är ett bra exempel.

Som det går att läsa i NT 8/1 hade Norrköping länge stora problem med obetalda avgifter. Hösten 2007 stängdes sex till sju barn av från förskolan varje månad. 354 föräldrar till 525 barn hade obetalda skulder på cirka 180 000 kronor per månad.

Sedan dess har uppföljningen emellertid skärpts. Efter upprepade påminnelser, skickas obetalda räkningar nu till inkasso.

I dag har antal ärenden med obetalda avgifter minskat från mer än 350 per månad till högst 100. Till sist stängs bara något enstaka barn av per månad och skuldberget har i praktiken försvunnit.

Dessutom ska det tilläggas att alla barn oavsett obetalda avgifter har rätt till tre timmar på förskolan varje dag. Avstängningarna gäller övrig tid.

Det kan förstås finnas många skäl till varför vissa föräldrar inte fullgör sina skyldigheter. Ibland kan det verkligen röra sig om besvärande ekonomiska, liksom sannolikt sociala, förhållanden. Vägen till avstängning är dock lång – i genomsnitt 82 dagar. En eventuell avstängning föregås av flera påminnelser och till sist överlämning till inkasso. Först därefter, om räkningarna fortfarande är obetalda, aktualiseras en eventuell avstängning men varje beslut fattas individuellt och det finns dessutom möjligheter att göra upp en amorteringsplan. Fungerar amorteringarna på densamma, stängs inga barn av.

Man kan misstänka att de fall med obetalda avgifter som successivt försvunnit, framför allt handlar om föräldrar som av olika anledningar helt enkelt inte gjorde rätt för sig. Om inte så varit fallet – utan det undantagslöst handlat om verkligt svåra ekonomiska omständigheter – hade ju betalningsförmågan förblivit obefintlig.

Utvecklingen påvisar att det lönar sig att ställa krav. Därigenom får fler barn fortsätta gå i förskolan och kommunen kan ägna mödan åt verkligt besvärliga fall, som inte sällan sannolikt emanerar från allvarliga sociala problem. Kort och gott en klok politisk prioritering med andra ord.