Ledare 205 miljarder kronor fram till senast 2045 – det är vad den svenska höghastighetsjärnvägen (inklusive Ostlänken) får kosta, om det är Socialdemokraterna och Miljöpartiet överens. Men om det ska bli någon järnväg över huvud taget måste samtliga borgerliga partier vara med på tåget! Då blir det besvärligare för både Moderaterna och Liberalerna är skeptiska.

Delvis är motståndet förstås ekonomiskt och många är de som tror sig vara säkra på järnvägarnas absoluta olönsamhet. I själva verket finns det knappast några självklara sanningar och som det till exempel konstaterades i Ny teknik redan 6/10 -16 är inte ens forskarna särskilt överens.

Den så kallade järnvägsgruppen på KTH har konstaterat bristfälliga bedömningar i många beräkningar. Erfarenheter från de franska höghastighetsjärnvägarna tyder faktiskt på lägre byggkostnader och vid de beräkningsmodeller som Trafikverket utnyttjat har inte tillräckligt vikt vid till exempel kombinerade resor beaktats.

Det går att resonera fram eller tillbaka, men några självklara sanningar finns faktiskt inte.

Fast dyrt blir det i vilket fall som helst och därför har kompromisslösningen med topphastighet på 250 km/h istället för 320 lanserats. Problemet med en sådan lösning är emellertid minskad relativ vinst i jämförelse med andra transportslag (framför allt flyg), men paradoxalt nog också högre kostnader på sikt. Till skillnad från betongvallar av grus och sten vid något lägre hastigheter, krävs betongvallar för att klara 320 km/h. Dessa är mycket riktigt dyrare att bygga – men innebär också lägre underhållskostnader.

Risken med kompromissen 250 km/h är att vi får en modern variant av X2000. Med sina lutande vagnar en briljant lösning på sin tid, som emellertid är svår att ersätta (nämns nästan aldrig i debatten) och som därför får ses som ett återvändsgränd. Om det inte blir någon höghastighetsjärnväg alls, kommer vi i stort sett att göra på stället marsch.

Men om Moderaterna hoppar av höghastighetssatsningen skulle det passa Socialdemokraterna perfekt, som då skulle slippa ta några ekonomiska risker just nu och kan skylla uteblivna satsningar på den moderata motviljan.

Till yttermera visso tycks det faktum att MP vurmar för höghastighetståg snarast tala emot desamma bland borgerliga debattörer. Ett billigt resonemang, men om det känns bättre: betrakta bygget som den storskaliga industrisatsning det faktiskt är!