Ledarkrönika De senaste tiden har region Östergötland figurerat i nyheterna på ett långt ifrån entydigt positivt sätt. Nu senast (NT Debatt 29/11) pekade oppositionsråden Mariel Morell (M), Fredrik Sjöstrand (M) och Per Larsson (KD) på brister inom sjukvården – samtidigt som kostnaderna rusar.

Enligt debattörerna har vårdköerna fyrdubblats de senaste tre åren! Det är förstås fullständigt oacceptabelt och riskerar leda till att patienter med allvarliga diagnoser inte får adekvat vård tillräckligt snabbt. Att skicka patienter till andra regioner och landsting går an, men är förstås ett misslyckande än sig.

Samtidigt pekar prognoserna på ett underskott om en kvarts miljard kronor för de sjukvårdande verksamheterna. Dubbelfel, med andra ord.

Ovanpå detta hade vi kaoset med datasystemet Cosmic, som brakade samman med ännu inte helt klarlagda konsekvenser. Under alla omständigheter ledde kalabaliken till mycket merarbete, men sannolikt också oro hos många vårdtagare. Vad som gick fel vet vi ännu inte riktigt. Och detta i en region med 300 personer inom IT-enheten.

Allvarligast är kanske den lite loja attityd som regionledningen tycks uppvisa inför uppdykande problem. På motsvarande sätt, kunde regionstyrelsens ordförande Mats Johansson (S) konstatera att det inte hade begåtts några formella fel när regiondirektören Mats Uddin fick sparken på grund av sexuella trakasserier. Beslutsgången var otydlig och hemlighetsmakeriet stort – men avgångsvederlaget väl tilltaget.

Slår man samman det ena med det andra, tredje och fjärde, inser vem som helst att det faktiskt börjar lukta lite unket någonstans i Linköping!