Ledare Statsminister Stefan Löfven (S) vill minska klyftorna mellan stad och land. Därför lägger han tid på att resa runt i landet. Regeringskansliets hemsida upplyser: "Han besöker framför allt mindre orter som vanligtvis inte hamnar i politikens eller mediernas fokus".

Ett citat från statsministern själv berättar vilket budskap han har med sig på sina resor: "Alla ska känna sig delaktiga i samhällsbygget, oavsett om du bor i en storstad eller på landsbygden, bruksort eller förort. Ingen ska behöva oroa sig över välfärden, skolan eller etableringen och folk ska kunna driva företag i hela Sverige. Det är vad jag vill prata med människor om på mina resor”.

När statsministern bestämt talar om att klyftan mellan stad och land ska minska är det besynnerligt att den S-ledda regeringen driver en politik som får motsatt effekt. För Socialdemokraterna underfinansierar själva vägar som krävs för att hålla samman landet.

När regeringen lade fram infrastrukturpropositionen för 2018-2029 fattades det 25 miljarder kronor i vägunderhåll. Med anledning av det konstaterade Trafikverket: "Det lågtrafikerade vägnätet kommer att få en negativ tillståndsutveckling under planperioden som blir mer påtaglig under andra halvan av perioden". Och de lågtrafikerade vägarna finns främst på landsbygderna.

Som lök på laxen vill nu Trafikverket av besparingsskäl lägga över underhållet av 2 000 mil allmän väg på boende (SVT Öst 7/3). Därmed kan det bli upp till främst privatpersoner bosatta utanför städerna att hantera hålet i Trafikverkets kassa såväl som landsvägarnas potthål – ett tillvägagångssätt som verkligen låter folk på landsbygderna "känna sig delaktiga i samhällsbygget", men på ett mer handgripligt sätt än statsministern förespeglat.

Det kan inte heller enbart röra sig om små vägar. "2 000 mil är 20 procent av det statliga vägnätet i landet", sade Hans Edman som företräder byalaget Drothem till SVT:s Östnytt.

Anledningen till att byalaget är engagerat i frågan beror på att sammanslutningen sedan över ett år har kämpat för att slippa ta över ansvaret från Trafikverket för länsväg 801, norr om Söderköping. En väg som går mellan E22:an och länsväg 210 - och är mest känd som genväg när det är långa köer på E22:an.

Vägunderhåll på landsbygderna är dock redan nu en laddad fråga. Som det tidigare har berättats om på ledarplats i NT (12/1) vittnar boende i södra delarna av Valdemarsviks kommun om att skötseln av vägarna gradvis har blivit sämre – under vintersäsongen saltas det nästan inte alls, det grusas sparsamt och ofta halkbekämpas det sent. Ska lösningen på det vara att överlåta åt boende längs med vägen att ta fullt ansvar för underhållet?

Hela situationen gör att statsministern måste köra försiktigt på sina fortsatta resor i landet. Dels för att hans bil riskerar att köra i diket på hala vägar. Dels för att statsministern själv är skrämmande nära en politisk dikeskörning, när han säger en sak och gör en annan.