Krönika Tänk dig din stad full med byggnader och lokaler, men tömd på folk efter arbetstid! Känns det lockande? Inte särskilt!

I USA har det länge varit svårt att skapa liv i många innerstäder kvällar och helger, då citylägen allt oftare hyrts till företag för kontorsverksamhet som tömts på folk när arbetsdagen är slut. En effekt dels av höga hyror, dels av en dominerande bilkultur i det amerikanska samhällsbygget sedan 1950-talet. Stora parkeringsplatser med tillgänglighet för bilburna i kombination med billigare hyror har skapat stora externa handelsområden och folktomma stadskärnor.

Är vi på väg åt samma håll? Kanske, men av ett annat skäl. E-handelns andel av den totala handeln ökar hela tiden och omsatte 67 miljarder år 2017, en ökning med 16 procent bara senaste året.

Om utvecklingen fortsätter som nu, kommer e-handeln ha fördubblats om fem år. Särskilt inom områden som elektronik och mode ökar online-handeln. Positivt, tänker många som tycker det är enkelt att på kvällen därhemma klicka hem de varor man kollade in eller provade i affären på lunchen.

En utmaning, om du frågar handlarna. Och dem som vill se en attraktiv stad med en levande stadskärna som drar till sig flanörer, kunder och matgäster. För hur ska vi lyckas med att både bevara de små butikerna i städerna, och samtidigt göra ”klippet” hos nätjätten?

En ekvation som inte går ihop. I alla fall kommande åren. Den senaste tiden har många lokala butiker knäat i den hårda konkurrensen.

Inte främst från stora handelsplatser utanför sta’n som förr i USA, utan från den globala, digitala marknaden. Vi bevittnar nu vad jag skulle kalla handelns stålbad. Och priset är högt för många, både ekonomiskt och på det personliga planet, men en fas som handeln och städerna måste igenom.

Så vad kan göras? Små, lokala butiker kan knappast konkurrera med pris gentemot jättarna. Lokalhyra och för små volymer omöjliggör det.

Men service, genuin kunskap om det man säljer och, inte minst, förmågan att skapa trevnad och mys i butik och stadsmiljö tror jag kan bli framgångsfaktorer på sikt. Fysisk shopping blir ”de luxe” i en framtid där det digitala framstår som nödtorft i vardagen. Och småskalighet till innehåll och yta kan mycket väl kompletteras med större utbud på nätet.

På så sätt blir man show room för sitt eget företag och kan öka den sammanlagda försäljningen. Kanske ett samarbete mellan flera mindre bolag kring marknadsföring och betalsystem kan öka konkurrenskraften – tillsammans är man starka. Men branschen behöver då digitaliseras fullt ut, alltför många lokala handlare har inte ens en fungerande websida.

Så här finns affärsmöjligheter mellan lokala företag både inom tjänster och varor, ta ansvar och handla av varandra. Kommunen ansvarar för att skapa tillgänglighet till innerstäderna, med kollektivtrafik eller bil. Men även trevliga kringmiljöer som fina parker, rena gator, ja, sådant som bidrar till att folk vill befinna sig på en plats.

Men du som konsument, vad kan du göra? Du kan snabba på omställningen genom att tänka lokalt när du handlar, vare sig det är i fysisk butik eller på nätet. För det är ju enkelt, bara ett litet steg bort!