Krönika En nyhet som försvann i höstens flyktingkaos, men som finns all anledning att uppmärksamma på nytt är att Migrationsverket som lider av konstant brist på personal anställer flyktingar att arbeta med registrering av asylsökande. Det rör sig om flyktingar som har permanent uppehållstillstånd och som påbörjat sin väg in i det svenska samhället. Som utländsk medborgare med permanent uppehållstillstånd har man rätt att söka alla offentliga arbeten utom dem där det ställs särskilda krav på medborgarskap. Så långt är allt väl, men…

Snart är det dags för Eurovision Song Contest. Svenskar kommer inte att kunna rösta på Sveriges bidrag. När Sverige spelar fotbollslandskamp mot Danmark är matchdomaren varken svensk eller dansk.

Kan vi vara säkra på att alla svenskar verkligen kommer att rösta på Sveriges bidrag? Nej, men vi kan misstänka att det är vad som skulle komma att hända. Är vi säkra på att Sveriges bästa allsvenska fotbollsdomare inte skulle kunna döma en match mellan Sverige och Danmark? Nej, men vi skulle ändå misstänka att han var en ”hemmadomare”.

Det är för att undvika misstanken om att någon tar ovidkommande hänsyn som vi har uppställt dessa regler. Det begrepp vi talar om är jäv. Det är ett urgammalt begrepp som förklarar det förhållande som uppstår när en statstjänsteman kan misstänkas favorisera eller hysa fiendskap mot någon på grund av släktskap, nära vänskap eller att man själv har haft något otalt med den person som har ett ärende liggande hos myndigheten. Det är misstanken i sig som är problemet, och inte om något fel verkligen har begåtts. En person kan vara oförvitlig, opartisk, saklig, hederlig, ärlig, rättskaffens, men om han ska handlägga ett ärende där man kan misstänka att han skulle kunna påverkas av sin vänskap eller fiendskap med personen det berör, ska han ”jäva ut sig”, det vill säga avstå från att ha med ärendet att göra.

Finns det anledning att misstänka att en person som flydde från Syrien till Sverige på våren 2014 och som nu har permanent uppehållstillstånd kan vilja favorisera eller diskriminera en annan asylsökande från Syrien?

De flyktingar som Migrationsverket har anställt beslutar inte om uppehållstillstånd utan genomför endast registreringen. De fattar inte beslut. Men problemet är som sagt inte vad som faktiskt görs utan om att det kan uppstå en misstanke om att ärendet på väg fram till beslut inte har handlagts på rätt sätt. En viktig del i asylprocessen är att fastställa en persons identitet och här spelar registreringen roll, även om en mer omfattande prövning sker senare. Idag är väntetiderna för prövning av uppehållstillstånd så långa, ungefär 15 månader, att den initiala registreringen är den enda informationen svenska myndigheter har om en asylsökande under väntetiden.

Det är viktigt understryka att favorisering inte alltid är problemet utan att det lika gärna kan vara diskriminering. Syrien är ett land där ett helvetiskt inbördeskrig har pågått i flera år där det är omvittnat hur olika klaner allierar sig med varandra, hur familj ställs mot familj, by mot by. Vad händer då om en asylsökande som varit tvungen att fly från Syrien på grund av att hennes by utraderats av Assad-regimens styrkor och det plötsligt dyker upp en asylsökande som hon vet tillhör en klan som har varit allierad med Assad? Klarar hon av att hantera ärendet sakligt?

Det är mycket möjligt att hon gör det, men misstanken kvarstår ändå. Och det är själva misstanken i sig som är problemet.

För övrigt anser jag att Islamiska staten bör förstöras.