Ledarkrönika I en järnaffär i delstaten Oregon visar en man butikens finaste yxa – den är gjord på Hults bruk norr om Norrköping. Men när det nyligen utgick ett påbud över de förenta staterna om att gräva ner yxan handlade det i stället om den politiska stridsyxan.

Bakgrunden är att middagsborden över hela USA nyligen har dukats av efter Thanksgiving. Den traditionsenliga kalkonen är uppäten, pumpapajen lika så. Familjer och långväga vänner som samlades för den stora högtiden har rest tillbaka, med det sedvanliga trafikkaoset som följd.

Årets Thanksgiving bjöd dock på ytterligare en utmaning, i alla fall runt vissa matbord. Som tidningen USA Today påpekade inför helgen var det första gången som amerikanerna samlades för att fira Thanksgiving under Donald Trumps tid som president. I artikeln påpekades det att oavsett vilken åsikt man har om presidenten så har Trumps första år gjort att det politiska samtalet har surnat. ”Nationen är djupt polariserad, särskilt kring Trump och ingen kommer att ändra sin åsikt efter en argumentation kring middagsbordet”, sade Larry Sabato, som är chef för Unversity of Virginias center för politik.

Frågan i papperstidningen löd således: Vad ska du göra för att undvika att den perfekta politiska stormen förstör helgmiddagen? Därefter följde handfasta råd från en etikettsexpert.

Att det finns en efterfrågan efter råd visade en undersökning beställd av nyhetsbyrån AP. Endast två av tio amerikaner önskade ge sig in i politiska diskussioner under måltiden på Thanksgiving.

Att undvika vissa ämnen – som politik och religion – vid en del tillfällen är samtidigt ett gammalt råd för att underlätta samkväm. Vid en första anblick kan strategin verka som ett sätt för att främst undvika konflikter. Men det finns en ytterligare funktion.

Det politiska djuret – om någon identifierar sig som ett sådant – kan behöva träna på att tala om annat än politik. Enligt magasinet Fokus politiske chefredaktör Johan Hakelius är dagens människor generellt dåliga på att förstå andra sfärer än politik och ekonomi. Nästan allt ser vi genom politiska eller ekonomiska glasögon.

Under nästa stora högtid, julen, ges tillfällen att träna i praktiken på att tolka världen utifrån andra utgångspunkter. Över julmaten kan det med fördel talas om annat än politik.

Att på ledarplats saluföra åsikten att det ibland bör talas mindre politik kan dock verka lite märkligt. Det är som att såga av den gren man sitter på.

Samtidigt kan det politiska samtalet vara det som gynnas mest av att vi ibland anstränger oss för att använda andra glasögon än de politiska. Att tala om annat än politik med andra gör att vi blir bättre på att skilja på åsikt och person.

Egenskapen att kunna skilja på sak och person verkar också vara något som behöver förbättras, det kan märkas såväl lokalt i östra Östergötland som i resten av Sverige. Att det i USA ges råd för att undvika politiska diskussioner under Thanksgiving är i grunden ett uttryck för samma fenomen.