Ledare Jag brukar avsluta mina krönikor på denna plats med att påminna läsarna om att Islamiska staten bör förstöras. Det kommer att jag att fortsätta med ända tills denna terroristorganisation är utraderad från jordens yta, eller i alla fall slagen i spillror och oförmögen att någonsin resa sig igen.

Däremot skulle jag aldrig uppmana någon att på eget initiativ åka till Irak för att ansluta sig till någon av de styrkor som slåss mot IS. Att det finns folk som gör detta är ett oskick som bör upphöra omedelbart.

Tidningen Dagen publicerade för ett antal dagar sedan en stor intervju med en svensk (av helsvenskt ursprung) som begett sig till Irak för att slåss tillsammans med den kurdiska styrkan peshmerga. Dagen uppmärksammade honom eftersom han är pingstvän, och det brukar vara vanligare att pingstvänner är pacifister än personer som frivilligt bär vapen.

Det är med krig som när polisen ingriper mot brottslighet. Att tillgripa våld är nödvändigt men det måste ske under ordnade former.

Vad vet vi om de svenskar som har anslutit sig till peshmergan? Ingenting, Vi vet inte om de har den utbildning som krävs, om de har den psykiska förmåga som krävs för att vara i strid, om de kan någonting om krigets lagar eller om de ens har anslutit sig till ett riktigt förband.

Peshmergan är visserligen irakiska Kurdistans lagliga armé, men det är ett milisförband med mycket oklar organisation. I Irak finns också miliser utanför statens kontroll.

Något som förvärrar saken ytterligare är att de svenskar som anslutit sig till peshmergan poserar med bilder där svenska flaggan förekommer och även svenska försvarsmaktssymboler.

Detta är allvarligt i och med att dessa individer därmed gör anspråk på att representera Sverige som nation. Vad händer då om en ”svensk” peshmergasoldat visar sig vara en vettvilling, någon som åkt till Kurdistan för att få leka krig och begår krigsbrott? Sådant har ju hänt förr.

I det läget kommer skulden för det inträffade att läggas på Sverige, inte på den enskilde individen. Sverige har nämligen riktiga trupper på plats i Kurdistan också. Riktiga soldater som på Konungariket Sveriges uppdrag bistår just peshmergan i dess strid mot IS. Men fienden räknar självfallet alla svenskar som samma sak, oavsett om det är konungarikets riktiga soldater eller privata äventyrare.

Jag kan mycket väl förstå dem som vill åka till Kurdistan för att handgripligen kämpa mot Islamiska staten. Men Sveriges heder får inte komma i vanrykte. När den svenska flaggan vajar i fält ska världen alltid veta att det är svenska soldater som syns. Världen ska tänka att här kommer tränade och ansvarstagande styrkor.

Det är mycket vanligt med brott mot de mänskliga rättigheterna i krig och mycket vanligt med milisförband som förgriper sig mot civilbefolkningen. När människor flyr från stridigheter ska de därför alltid veta att om man flyr mot den svenska flaggan så flyr man mot tryggheten.

För övrigt anser jag att Sverige bör skicka ännu fler av sina riktiga soldater för att förstöra IS.