Ledarkrönika Som det gick att läsa i NT 12/3 fördubblas antalet poliser i Valdemarsvik och Söderköping. Ja, ni läste rätt! Men fördubbling i detta fall innebär att man går från två till fyra poliser.

Det är ungefär som med försvaret, en upprustning från en mycket låg nivå efter åratal av nedrustning.

Samtidigt kan skillnaden mellan liten och nästan ingen närvaro vara nog så viktig. Tidigare fick de två områdespoliserna i Valdemarsvik tjänstgöra i Söderköping "i mån av tid". Nu får båda orterna två fast stationerade poliser var. Bra.

Man bör inte underskatta betydelsen av polisiär närvaro i vardagen, på gator och torg som det brukar heta. Även när det så att säga inte händer något. Polisens synlighet fungerar brottsförebyggande och skapar trygghet i sig.

Allt bör dock ses i perspektiv. För några år sedan (2011) slogs det på stora trumman för då nya närpolisområdet Kusten (Söderköping och Valdemarsvik) med elva tjänster, varav sju poliser i yttre tjänst. Och med lokalpolisstationer öppna alla vardagar.