Ledare Telia Company köper TV4, C More och finländska MTV av Bonnier, det meddelades i slutet av förra veckan. Men ännu är inte affären helt i hamn. Svenska staten – som är huvudägare i Telia – kan på olika sätt stoppa affären. En väg för regeringen att sänka köpet är att kalla till extra bolagsstämma. En annan möjlighet är att försöka dra in sändningstillståndet för TV4. Eller så faller hela affären på att Konkurrensverket inte godkänner den.

Det problematiska med Telias köp är att staten indirekt skulle få kontroll över TV4 – vilket kan ses som en typ av återgång till det statliga monopolet på marksänd tv som rådde innan grundandet av TV4. Den statliga makten över mediemarknaden skulle även bli stor om staten har kontroll över Sveriges Television, Sveriges Radio och TV4. Det är knappast en önskvärd utveckling.

Att stoppa affären är dock även det problematiskt. Telia följer den uttalade strategin och den rådande branschtrenden när bolaget vill ta fler delar av värdekedjan. Telias plan är att gå ifrån att enbart erbjuda nätuppkoppling till att även erbjuda det som är målet med uppkopplingen – exempelvis en serie eller en partiledardebatt producerad av TV4. Om staten stoppar den utvecklingen kan bolagets framtid äventyras och de andra ägarna bli lidande, allt på grund av överväganden som inte är affärsmässiga.

Den enkla lösningen på situationen är att stycka Telia i två bolag, där den kritiska infrastrukturen läggs i det ena. Staten kan då kvarstå som ägare i infrastrukturdelen, samtidigt som resten säljs. Det tillvägagångssättet har bland annat föreslagits av den tidigare näringsministern Björn Rosengren (S). Och troligen vore det en bra lösning för såväl Telia som staten.

Om staten säljer innehavet i Telia kan det dock ses som ett uttryck för att det inte är huvudägaren som har initiativet – utan Telias ledning, som initierade den affär som satte igång allt. I sak spelar det här kanske ingen större roll. Staten är en trög och ansiktslös ägare som knappast är en dröm för ett bolag likt Telia, som verkar på en föränderlig marknad.

Men ändå – det är värt att reflektera över om Telias ledning ser köpet av TV4 som ett sätt att bli av med svenska staten som huvudägare. Att Telias köp av TV4 skulle leda till ett ramaskri är knappast svårt att räkna ut, speciellt inte när det sker innan ett val. Inte heller är det särskilt svårt att förutse att affären skulle leda till krav på utförsäljning.

Att statens ägande i Telias nu diskuteras är dock välkommet. Teknologisk utveckling kräver förändringar. Digitaliseringen och kraftigt förändrade marknadsvillkor gör att tidigare ställningstaganden bör omprövas.