Ledare Socialdemokraterna presenterade i veckan sin valstrategi. De pekar ut bättre välfärd, lag och ordning samt snabbare integration som sina tre huvudfrågor inför valet. Det är frågor som väl överensstämmer med vad väljarna själva anger som sina viktigaste frågor just nu i olika opinionsundersökningar. Så långt har Socialdemokraterna gjort rätt analys. Problemet är att för att vinna val räcker det inte bara att prata om de problem väljarna upplever som störst – man måste också ha högst trovärdighet i de svar man levererar. Socialdemokraterna har traditionellt ett högt förtroende i välfärdsfrågor, framför allt när det gäller vård och omsorg. Men att kamma hem en av tre prioriterade frågor räcker knappast för valseger.

Avseende lag och ordning ligger Moderaterna steget före i trovärdighet, enligt de senaste opinionsundersökningarna. Efter tveksamma utspel om militärer i förorter och med en sparkad rikspolischef tätt förknippad med S-regeringen är det svårt att se hur Socialdemokraterna ska erövra förstaplatsen hos väljarna i denna fråga. Tiden fram till valet är knapp och att ingjuta en känsla av trygghet hos medborgarna tar lång tid att bygga.

När det gäller integration har Sverigedemokraterna högst förtroende på detta sakfrågeområde. Integrationsfrågan är komplex att driva av många skäl, bland annat därför att den är så tätt förknippad med migrationsfrågan hos många väljare. Dessa blandas ofta ihop i en enda röra. Börjar man prata om hur fler nyanlända ska få jobb är steget sällan långt till att ifrågasätta hur många vi har möjlighet att ta emot. De flesta diskussioner som berör invandring i någon form blir snabbt laddade och polariserade. Har Socialdemokraterna verkligen en strategi för att hantera detta?

De 1,5 miljoner samtalen som Socialdemokraterna ska genomföra med svenska folket enligt strategin ska huvudsakligen ske genom att de egna medlemmarna knackar dörr i bostadsområden. Det är en metod som både Socialdemokraterna och Moderaterna nyttjat flitigt i de senaste valen och som de mindre partierna har svårt att matcha sett till medlemsantal och de resurser som krävs för att genomföra storskalig dörrknackning. Metoden är effektiv men den kräver ordentlig mobilisering och motivation hos de egna medlemmarna. Förvisso brukar det vara något av Socialdemokraternas bästa gren, men känner man misstro mot de budskap som ska framföras är det svårt att övertyga någon annan.

Socialdemokraternas nya valstrategi ingjuter av reaktionerna att döma ingen skräck hos den som hoppas på seger för Alliansen. Att rikta ljuset på motståndarnas starkaste frågor utan god förankring i de egna leden riskerar i stället att bli ett präktigt självmål.