Ledare Den rödgröna regeringen har förklarat krig mot konfessionella skolor – eller ”religiösa skolor” som de gillar att benämna dem, trots att några sådana inte existerar i Sverige. Någon religiös påverkan på undervisningen är redan i dag förbjudet; det konfessionella skolor erbjuder är en profil och frivillig möjlighet till exempelvis en andakt vid sidan av den ordinarie verksamheten. Sådana skolor vill regeringen helt plötsligt förbjuda rakt av.

Regeringen slår mot flera typer av friskolor i Sverige – skolor som gör vinst och konfessionella skolor – men gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) har sagt att hon är positiv till idéburna friskolor. Vad är det egentligen statsrådet syftar på när hon talar om idéburna friskolor?

En idéburen friskola är en friskola med en särskild profil som inte har någon vinstutdelning till ägarna, för att göra det enkelt. Dessa skolor har ett riksförbund, där bland annat den katolska skolan Notre Dame i Göteborg och den kristna Grenadjärskolan i Örebro är medlemmar. Andra skolor är exempelvis Montessori- och Waldorfskolor. När hon talar om idéburna friskolor åsyftar hon med andra ord inte samtliga. För vad är den 145-åriga katolska skolan Notre Dame om inte en idéburen friskola?

Problemet är dock, enligt regeringen, att konfessionella friskolor påstås leda till ökad segregation. Tack vare att de svenska konfessionella friskolorna finansieras genom skolpengen är det dock så att staten sätter ramarna för verksamheten och garanteras därmed också en stor insyn i hur verksamheten bedrivs. Om missförhållanden dyker upp, som exempelvis riskerar leda till ökad segregation, finns goda möjligheter att upptäcka just detta och dra in tillståndet om problemen inte åtgärdas.

Vilka skolor är det då som leder till ökad segregation? Uppgifter om muslimska skolor där pojkar och flickor har delats upp på ett oacceptabelt sätt var ett avslöjande som gjordes ungefär samtidigt som regeringens utfall mot konfessionella skolor. Att det skulle vara en slump känns föga troligt. Dessa avslöjanden var bra och ska med rätta innebära påtagliga konsekvenser för skolan ifråga. Att regeringen ville segla på den opinionen är inte förvånande.

Friskolor med muslimsk profil är dock en liten minoritet bland de konfessionella skolorna. De allra flesta är kristna och har länge fungerat tillfredsställande. Men istället för att stänga de skolor som fungerar dåligt tar regeringen fram stora släggan och vill stänga alla konfessionella skolor rakt av. Välfungerande och sedan länge etablerade skolor kommer behöva slå igen. Skulle statsrådet agera lika om en Waldorfskola avslöjades med missförhållanden?

Det vore så mycket lättare och hederligare om Ekström behagade tala ur skägget. Säg istället som det är, att regeringen vill stänga de muslimska skolorna för att framstå som tuffa på integrationsområdet.