Ledare SCB:s stora partisympatiundersökning för november 2017 både bekräftar trender och ställer svårbesvarade frågor inför riksdagsvalet nästa år.

Med en uppgång på 4,1 procentenheter jämfört med maj månads mätning får Moderaterna ett kvitto på att Ulf Kristerssons tillträde verkligen har inneburit ett uppsving.

Från maj till november har M vunnit 1,4 procentenheter från både SD och från gruppen ”vet ej”, något mindre från Centern och Liberalerna.

SD:s positiva trend verkar därmed vara bruten, något som visar sig i en kraftig tillbakagång på 3,6 procentenheter sedan maj månad.

Sverigedemokraternas tillväxt är alltså inte någon naturlag. Bakom Moderaternas framgång, och SD:s tillbakagång, ligger det faktum att Moderaterna ägnar sig åt de frågor som bekymrar väljarna mest. Det innebär att även känsliga frågor lyfts upp till ytan.

Regeringsuppgörelsen mellan S och MP, där vuxna, myndiga personer som fått avslag på sin asylansökan ändå får stanna i Sverige, utgör motsatsen till det moderata agerandet. Överenskommelsen slöts strax efter mätperiodens slut men det vore anmärkningsvärt om inte Socialdemokraterna straffades av väljarna för sin brist på ansvarstagande och långsiktighet i migrationspolitiken.

Det är minst sagt anmärkningsvärt att Socialdemokraterna är mätningens andra vinnare med en uppgång på 1,5 procentenheter. Regeringsinnehav brukar tära på partisympatierna och runt om i EU närmast kollapsar socialdemokratiska partier. Löfvens parti går dock märkligt nog mot strömmen, uppumpade av en gynnsam ekonomi och starka sysselsättningssiffror, vilket dock inte är regeringens förtjänst.

Moderaternas framgång är även kopplad till Centerns tillbakagång, medan Liberalerna balanserar på riksdagsspärren (4,2 procent) och KD ligger långt under (3,1 procent).

Redan valet 2014 var en svår besvikelse för Miljöpartiet, som sedan tagit mycket stryk av sin regeringssamverkan med S. Partiets förmåga att presentera skandaler bäddar för en betydande osäkerhet inför valet. Med dagens 3,8 procent – vad talar egentligen för att partiet ska klara sig över riksdagsspärren?

Det lär knappast vara klart redan på valnatten vem som blir landets nästa statsminister. På den punkten blir Sverige mer likt andra EU-länder.