Ledare C ligger stabilt på drygt åtta procent i opinionen, men för ett år sedan var det över tolv procent. Det ledde till hybris i partiet. Orsaken till uppgången var Moderaternas svaghet under förra partiledaren Anna Kinberg Batra, men C tolkade det felaktigt som egen styrka. Missuppfattningen har bidragit till att väljarna har återvänt till M.

Partiet går allt oftare sin egen väg. Stödet för det sågade och rättsosäkra förslaget om gymnasieamnestin för vissa ensamkommande utan asylskäl är kanske det tydligaste exemplet. Annie Lööf ser det som att hon breddar Alliansen. Men ett samarbete tål inte hur mycket som helst och ett alltför brett alternativ skrämmer bort väljare. Centern ser stabilt ut men under ytan pyr hotet om försvunnet inflytande om partiet fjärmar sig för mycket från sina blockfränder.

På partiets dag i Almedalen presenterade Lööf vad hon kallar ”århundradets arbetsmarknadsreform” som ska ge arbete åt 100 000 utsatta, främst nyanlända. Reformen ger dock som bäst ett halvhjärtat intryck och lär inte komma i närheten av sitt mål.

Alliansens sedan tidigare presenterade inträdesjobb kombineras med att arbetsgivaravgiften tas bort för nyanlända under deras första tid på svensk arbetsmarknad. Förhoppningen är att denna tvåstegsraket ska klara av vad inget av förslagen på egen hand gör. Eftersom inget görs åt att många nyanlända saknar den kompetens som efterfrågas på svensk arbetsmarknad är det dock svårt att se att det skulle kunna leda till särskilt mycket.

Därtill ska arbetsförmedlandet läggas ut på privata företag som ersätts utefter hur väl de lyckas. Det innebär dock stora risker för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden och lär således inte ge nyanlända några stora fördelar. Detsamma gäller förslaget om reformerad anställningstrygghet.

Centern föreslår även programmet ”En svensk nystart” som går ut på ett ”intensivt integrationsår” där nyanlända lär sig svenska, förståelse för det svenska samhället samt ska kunna få ett jobb. Det ska erbjudas till 50 000 särskilt motiverade nyanlända. Hur dessa ska sållas fram är minst sagt en gåta och frågan varifrån dessa jobb ska komma väntar fortfarande på ett bra svar.

Möjligen kommer Centerns reform att möjliggöra för ett litet antal nyanlända att få arbete. Det ger knappast skäl för rubriken århundradets arbetsmarknadsreform, men möjligen århundradets överdrift. Det lär inte göra underverk för Lööfs förtroende.