Jag tror inte att jag är ensam om jag säger att jag har tröttnat på det som kallas för ”modern arkitektur” – fyrkantiga lådor av betong, glas och stål. Jag är själv inte arkitekt och kan därför inte beskriva vad jag ogillar med denna stil med de begrepp som finns etablerade inom branschen, men jag är urless på att allt nytt ser likadant ut, och framför allt lika tråkigt ut.

När jag därför läste på om ”modernismen”, den stil som alla nya hus byggs i, fick jag till min förvåning lära mig att det var en stil som skapades redan på 1920-talet. Jag sökte bilder på nätet och hittade fyrkantiga betonglådor. Hur kan en stil som är 90 år gammal vara modern?

Jag har också under mitt botaniserade konstaterat att det är stor skillnad mellan vad skolade arkitekter tycker är fin arkitektur och vad folk i gemen tycker. Gamla 1800-talshus med utsmyckade fasader är alltid mer omtyckta än ”moderna” avskalade fasader. De välplanerade ”moderna” bostadsområdena är aldrig lika populära att bo i som i de äldre innerstäderna.

Att denna skillnad mellan arkitekter och vanligt folk existerar finns dokumenterad av Catharina Sternudd i hennes doktorsavhandling ”Bilder av småstaden”. Det är alltså ingenting som bara är en subjektiv upplevelse från min horisont.

Värt att uppmärksamma är därför det folkliga motstånd som har börjat växa fram. Som hör samtiden till sker detta i första hand på nätet. Två Facebookgrupper har etablerats. Den ena heter ”Nyproduktion i klassisk tradition” och vill uppmärksamma att modern arktitektur inte alls måste vara betonglådor utan kan anknyta till äldre tiders uttryck. I gruppen delas bilder från andra länder där mångfalden av arkitekturstilar är större och där arkitekter inte behöver skämmas inför sina kolleger om de ritar hus med dekorerade fasader.

Den andra gruppen heter ”Arkitekturupproret” och är en mer vildvuxen proteströrelse. Här publiceras avskräckande exempel på arkitektur som sägs vara modern men som lika gärna skulle ha kunna ritats på 1960-talet, blandat med exempel på modern arkitektur som är nydanande och vacker samtidigt.

Vad är egentligen förklaringen till att arkitekter och allmänhet har så olika uppfattning om vad som är vacker arkitektur? Det är lite av en gåta, men jag tror att svaret måste sökas inom arkitektkåren och inte hos allmänheten.

Tänk om det hade skapats en Facebookgrupp som protesterade mot all musik som skrevs lät likadan och uppfattades som tråkig. Skulle vi säga att det var lyssnarna som inte förstod något? Tänk om det uppstod folkliga protester mot att all mat på landets restauranger smakade likadant och lika tråkigt. Skulle vi säga att det var resturanggästerna som hade dåligt utvecklad smak?

Idag är det lördag. Ett tips på aktivitet skulle därför vara att ta en promenad i centrala Norrköping och titta på husen som finns där. Börja vid det 45 år ”unga” Stadsbiblioteket (byggt 1970) och vandra ned till rådhuset (byggt 1910). Vilka hus är vackra? Om ni fick rita ett eget hus, hur skulle det se ut?