Ledarkrönika Som det gick att läsa i NT 10/2 riskerar hushåll på Vikbolandet att stå helt utan internetuppkoppling. Fiberutbyggnaden, som genomförs av IP Ony, riskerar att försenas. I december stänger Telia av det gamla kopparnätet – och det saknas fullvärdig mobiltäckning på vissa håll.

Telia kan inte tänka sig att skjuta upp stängningen av kopparnätet. IP Only hävdar att ”det finns ingen dialog mellan myndigheter och aktörer på marknaden”. Effekten kan hur som helst bli att hushåll stängs av från internet.

Det är faktiskt lika oacceptabelt som om telefonen skulle stängas eller posten inte komma fram. Inte ens Postnord kan besluta sig för att medvetet sluta dela ut brev och andra försändelser.

Problemet är inte bara knutet till Vikbolandet, utan återfinns på olika håll i hela Sverige. Samtidigt är internetuppkoppling nästan nödvändigt i dagens samhälle, inte minst i kontakten med myndigheter. Företag och hemarbetare riskerar att drabbas särskilt hårt.

Nu finns det en myndighet som, rimligtvis, har all anledning att undersöka vad som pågår på Vikbolandet och annorstädes, nämligen Post- och telestyrelsen (PTS). Myndigheten har till och med möjlighet att göra förelägganden, vilket mycket väl borde kunna bli fallet om fungerande internet stängs av utan ersättning.