Krönika Med anledning av mässlingsutbrottet konstaterade socialminister Annika Strandhäll (S) i förra veckan att hon trots faran med vaccinationsvägran ändå anser att obligatoriska vaccinationer är kontraproduktivt (SvD 5/1). Det kan nog stämma. Tvång och förbud har inte alltid den förbättringseffekt man kanske kunde önska. Men vaccinationsprogrammet för barn borde alltid ses som en självklarhet för alla som har möjlighet.

Det positiva, om man får säga så i sammanhanget, med mässlingsutbrottet är att fler pratar om problemet. Oroliga föräldrar vill vaccinera sina barn tidigare för att inte utsätta dem för onödig risk. Det är rätt tänkt.

Men ska det verkligen krävas ett allvarligt sjukdomsutbrott för att inse faran med vaccinationsvägran?

Vaccination handlar inte bara om en individs hälsa, utan finns för att skydda hela befolkningen från smitta som i värsta fall kan leda till döden. Det fina är att Sverige i dag har en stor andel vaccinerade. På så sätt är vi ofta skyddade mot farliga sjukdomar som mässlingen. Men vi kan inte bara luta oss tillbaka.

Utbrotten kommer allt oftare i vår globaliserade värld. Vi vill trots detta inte stänga in oss. Resande och kontakt med andra länder är positivt, men mot sjukdomsrisken behövs rätt skydd. Obehagligt nog existerar samtidigt hotet med vaccinationsvägrare som utsätter sina barn och andra för risk.

Det är inte för inte som zombiefilmer och spel blivit så stora. Virusutbrott som kan få förödande konsekvenser för världens befolkning är ett reellt hot, även om själva zombiemonstret som sådant är fiktion.

Som frisk har man tusen önskningar, som sjuk bara en. Vi måste kunna lyfta blicken och se till det bredare perspektivet även när vi är krya. Både sjukvård och polisväsende behövs ständigt ”i bakgrunden” för att möjliggöra frihet och rörlighet i samhället. Då finns det vissa premisser vi bör kunna leva upp till.

Mässlingen härjar runtom i Europa och trots Sveriges förhållandevis goda skydd har 13 personer hittills insjuknat. Det tolfte fallet var en ur Sahlgrenska universitetssjukhusets personal och denne befann sig på förlossningsavdelningen på Östra sjukhuset, vilket utsatte 63 barn för smittorisk. Efter detta har två personer ur sjukhuspersonalen stängts av då det är oklart om de har skydd mot mässling.

Efter detta känns nyheten om krav på vaccinering för nyanställda i region Skåne som en klok åtgärd. Den borde göras landsomfattande. Om det ska finnas något vaccinationstvång i samhället bör det förläggas just till sjukhus och vårdinrättningar, eftersom smittorisken där är hög och sjuka ofta har dålig motståndskraft.

Vi som medborgare lever mitt bland varandra. När våra egna val får negativa konsekvenser för vår omgivning så behöver vi tänka ett steg längre. Vaccinationsvägrare utsätter andra för fara. Alla barn i Sverige erbjuds – och rekommenderas – vaccination. Det måste alltid ses som en tillgång som föräldrar inte får slarva bort. Låt oss alla göra vårt bästa för att undvika smittspridningar som kan sluta i en förödande apokalyps.