Ledare Moderata ungdomsförbundets ordförande Benjamin Dousa anses inte bara (lite fördomsfullt) ha en ovanlig bakgrund för att vara ungmoderat, han räds inte heller att kritisera moderpartiet. Framför allt var Dousa en benhård kritiker mot decemberöverenskommelsen (DÖ) på tiden det begav sig, liksom att DÖ i praktiken levt kvar också efter att överenskommelsen övergetts. Men det finns flera skarpa knivar i Dousas låda.

Till exempel kritik mot friskolor.

Inte alla naturligtvis, i själva verket inte de flesta. Men vissa – och framför allt kritik mot den allmänborgerliga lättjan i frågan. Med nästan samma iver som vänstern kritiserar friskolorna som sådana, försvaras de okritiskt från höger.

På DN Debatt 9/11 konstaterar Dousa att han är jämngammal med friskolereformen, att den för hans generation är självklar – men att det för yngre människor därför också är lättare att se bristerna. Det ligger mycket i det. Ibland sitter Moderaterna fast i strider man redan vunnit och baserar sin politik på en världsbild vilken inte längre är relevant.

Dousa menar provokativt nog att det finns drag av psudomarknad över Friskolesverige, där borgerliga friskolevänner saknar förmåga att skilja relevant kritik från irrelevant. Man försvarar friskolor i vått och torrt, men riskerar därmed att ge marknadskritiska krafter vatten på sin kvarn. ”Eftersom någon annan betalar på den svenska skolmarknaden, samtidigt som rigorösa externa kontrollfunktioner saknas, har det skapat en marknad där skolor försöker locka till sig elever genom att erbjuda ’gratis’ laptops, körkort och höga betyg. Allt i utbyte i mot elevernas skolpeng.”

Ord och inga visor! Men i stor utsträckning en berättigad kritik. Kontrollmöjligheterna är begränsade, alla friskolekoncerner bedrivs inte alltid med bara barnens bästa för ögonen och alla pedagogiska experiment är inte av godo.

Dousa föreslår själv några önskvärda reformer. Skolpengen borde vara resultatbaserad och utbildning byggas på evidensbaserade metoder. Dåliga friskolor ska förstatligas eller upphandlas.

Ligger en del i detta. Samtidigt kan man undra varför friskolor är så populära, i synnerhet om inte alla fungerar helt tillfyllest?

En rimlig förklaring kan vara att kommunala skolor ofta fungerar så dåligt. I det ljuset är ofta en medelmåttig friskola bättre än en sämre kommunal dito. Medelsvensson torde ha en tämligen chosefri inställning till vilken skolform som är den bästa. Den skola är bäst som är just det – oavsett vem som driver den! Men ofta är det inte de kommunala skolorna, det är därför föräldrarna låter sin barn byta till friskolor istället.

Förmodligen skulle friskolemarknaden i långt större utsträckning bli självsanerande, om den kommunala fungerade bättre.