Krönika ”Jag är Döden... Jag har redan länge gått vid din sida.” Kända ord från Bergmans storfilm Det sjunde inseglet, där riddaren Antonius Block spelar schack mot Döden i ett försök att hålla kvar livet ännu ett tag.

Ett parti schack har ofta fått symbolisera maktkampen mellan två starka ting. Mellan det onda och det goda – som Harry Potter-sagan, där skolpojken Ron Weasley genomför sitt livs schack-parti för att rädda bäste vännen tillika bokens hjälte. Eller mellan frihet och förtryck – temat i musikalen Chess, från Kalla krigets åttiotal, där så mycket mer än spelet mellan den ryske och den amerikanske spelaren står på spel. Det handlar om hoppet, kärleken, framtiden, ja, livet.

Inom Sverige pågår liknande maktkamper på flera plan. Samtidigt som #metoo-rörelsen rensar upp bland unkna och kränkande beteenden och kommer med krav på frihet och förbättrad livskvalitet för tjejer och kvinnor, beslöjas alltfler flickebarn i offentliga utrymmen som ett resultat av patriarkala värderingar. Samtidigt som vi lägger alltmer skattepengar på polisväsendet, ser vi en organiserad brottslighet som tar sig allvarliga uttryck när de grova våldsbrotten nu ökar.

Även situationen i världen kan just nu beskrivas som en maktkamp. Protektionism, för att inte säga främlingsrädsla, frodas lite varstans. Vi ser det i Storbritannien när krafter som vill ha mindre utbyte inom och med Europa vinner mark. Vi ser det när USA:s president lyckas införa ett inreseförbud – riktat mot medborgare enbart från vissa stater. Vi ser det när länder som Ungern ingår i EU-samarbetet men vägrar ta gemensamt ansvar för migrationsströmmar till Europa.

Mot det står viljan till mer öppenhet, samarbete och gemensamt ansvar för framtidens utmaningar. Frankrikes president Emmanuel Macron röstades fram på ett mandat för mer av EU i Frankrike, mer öppenhet mot andra länder och när de forna fienderna Frankrike och Tyskland sträcker varandra händerna för ökat samarbete. Sverige har utsetts att leda en FN-kommission för framtidens arbetsmarknad – för att lösa utmaningarna med att allt färre ska klara av att försörja alltfler när färre barn föds och vi lever längre.

Detta samtidigt som digitalisering och automatisering förändrar vilka jobb som behövs framöver, och vi börjar fråga oss vilka uppgifter robot eller människa ska utföra. I uppdraget ligger en möjlighet att påverka framtiden, att göra världen lite bättre. Det är i detta tidevarv, detta år vi går till allmänna val i Sverige.

Valet 2018 tror jag kommer att präglas av just detta – en kamp om vilken verklighet som är sann, snarare än om vilka lösningar som kan förstärka eller förändra denna verklighet. Politikerna kommer att leverera sina bilder, och vi kan vara säkra på att dessa kommer att vara ganska olika beroende på parti. Det blir sedan upp till oss väljare att ta ansvar för våra egna bilder.

Går det utför med samhället, eller finns det hopp om en bättre framtid? Eller lever vi i själva verket i ett gott tidevarv, och behöver vidta vissa åtgärder för att bevara det? Vilken bild ska gå segrande ur kampen?

I verkligheten behöver du inget schackbräde för att välja vad som blir svart och vitt i din värld. Du behöver bara fortsätta inhämta information och kunskap. Resultatet väljer du sedan själv på valdagen i september!