Ledare Ett utbrott av mässling har brutit ut i Göteborg, med flera uppmärksammade fall på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Det är faktiskt allvarligare än det låter, eftersom risken för smittspridning är stor.

Sedan förra året har till exempel minst 36 personer (främst småbarn) i Rumänien avlidit – av mässling. Jaha, fattiga Rumänien, tänker någon. Och ja, Rumänien är fattigt, men nej, bakgrunden till epidemin som drabbat landet är inte bara fattigdom, fördärvliga sedvänjor eller ens misstänksamhet mot myndigheterna.

Det är nämligen ofta till synes välutbildade personer, inte sällan stadda vid god kassa, som legat bakom utbrotten av mässling. Det är personer som, medvetet, inte vaccinerat sina barn – vilket i sin tur renderat en galopperande smittspridning. 10 000 fall av mässling har rapporterats på två år.

Enligt den rumänska läkaren Adriana Pistol handlar det om ett importerat västerländskt mode, vilket likt en kvasivetenskaplig epidemi spritt sig bland just till synes välutbildade personer (sr.se). Det är personer som lider av samma inbillningssjuka som vissa svenska föräldrar, som inte heller vill vaccinera sina barn mot olika sjukdomar.

Det är under alla omständigheter att utsätta barn för onödiga risker, i synnerhet när det gäller mässling. Därtill utsätter dessa – låt oss tala klarspråk – hänsynslösa föräldrar indirekt också andra barn för risken att drabbas av smitta. För ett någorlunda heltäckande skydd mot starkt smittsamma sjukdomar som mässling behövs att minst 95 procent av alla invånare är vaccinerade. Under andra omständigheter är risken att vi likt i Rumänien får en svårutrotad epidemi.

Situationen kompliceras tyvärr ytterligare av de relativt öppna gränserna inom Europa och den stora utomeuropeiska invandringen till kontinenten. Många har på grund av okunskap, fattigdom och framför allt krig aldrig fått de vaccinationer de borde ha rätt till.

I dessa fall brukar upplysningskampanjer och vaccinationsprogram vara effektiva. Värre är det alltså med de sektliknande beteenden som ligger bakom vaccinationsmotstånd bland vissa människor och grupper också i välutvecklade länder som Sverige. I tider av ”fake news”, pseudoreligiösa påhitt och nygammal vidskeplighet kan vi inte kosta på oss en missriktad tolerans – i synnerhet inte som den drabbar barnen.

Att säga nej till vaccination borde därför inte (med mindre att det finns välgrundade medicinska skäl i det specifika fallet) vara något föräldrar kommer ostraffat undan med. Tvärtom bör vaccinationsmotstånd jämföras med oaktsamhet – eller till och med barnmisshandel.