Ledarkrönika Kommunrankningar säger ofta inte så mycket. Några placeringar upp och ned – över tid är resultaten ofta lika bra. Eller dåliga.

Men om en kommun går från plats 265 till 37, förstår man att något dramatiskt inträffat. Den uppryckningen bjöd skolan i Valdemarsvik på, i rankningen genomförd av Sveriges kommuner och landsting – SKL (NT 22/12).

I en motsvarande undersökning presenterad av Lärarförbundet erövrar Valdemarsvik en imponerande tredjeplats vad gäller lärartäthet. Vad gäller resurser, personal, material och lokaler är resultatet också en glädjande femtondeplats. Följaktligen kommer 91 procent av niorna in på gymnasiet, vilket är högre än rikssnittet.

En liten kommun med ”bara” fyra skolor och 655 elever. Det kan förstås spela roll. Men just genom att Valdemarsviks kommun är liten, är den av naturliga skäl också resurssvag. Det påvisar att pengar inte är allt och att det går att uppnå goda resultat också utifrån delvis besvärliga förutsättningar. En bra skola kan också locka nya barnfamiljer till kommunen.

Frågan är dock: varför? Varför går det så bra?

I dagens NT anser två elever att det beror på god och lugn studiemiljö. Studiero med andra ord. Därtill är det rent och klotterfritt och som en bonus har skolan med framgång prövat så kallad pulspass-träning. Det är förhållanden som många problemskolor i andra kommuner bara kan drömma om.