Ledare Det är lätt att utpeka den stora förloraren i Norrköpings kommunalval. Lars Stjernkvists socialdemokrater. Minus 3,8 procentenheter och tre mandat. Socialdemokraterna är visserligen lite starkare än på riksplanet. Lite.

På riksplanet gick det dåligt också för Moderaterna, ej riktigt så i Norrköping. Men partiet tycks i skrivande stund inte ha marginalerna med sig. 23,5 procentenheter är bra – men Moderaterna riskerar likväl att tappa ett mandat.

Kan partiet bli en segrare trots den tillbakagången? Den frågan hänger i luften.

Med undantag för Socialdemokraternas förfall klarar sig Kvartetten hyggligt. Centern går fram ett mandat och Kristdemokraternas högersväng under Ebba Busch Thor avspeglar sig i ytterligare ett mandat också för KD. Däremot tappar Liberalerna ett mandat.

Kvartettens bräckliga majoritet är hur som helst ett minne blott. För majoritet krävs ytterligare två mandat. När Stjernkvist slår sig ned med miniräknaren har han många teoretiska alternativ, men de praktiska är desto färre. Som av en tillfällighet räcker dock stödet från Miljöpartiet, som visserligen gör ett uselt val och nästan åkte ur fullmäktige. Följer en kvintett på Kvartetten eller går det att tänka sig andra lösningar?

Alliansen kan förstås inte påräkna någon majoritet, såvida inte passivt stöd från Sverigedemokraterna kan räknas in. Som överallt annars går SD fram, men uppgången är relativt måttlig i Norrköping och det samlade stödet på 15,5 procent lite mindre än på riksplanet.

Samtliga borgerliga partier bör hur som helt fundera på framtiden – var för sig eller tillsammans. Kvartetten tog makten i samband med väldigt specifika omständigheter för fyra år sedan. Nu råder nya förhållanden.