När Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt (V) höll sitt Almedalstal fokuserade han på sjukvården. I flera opinionsmätningar har väljarna rankat sjukvården som den allra viktigaste frågan just nu. Viktigare än migrationspolitiken, viktigare än jobben, viktigare än skolan. Det är ett faktum som gynnar partierna på vänsterkanten eftersom de traditionellt haft störst förtroende bland väljarna i välfärdsfrågor.

Därför är det ingen slump att Jonas Sjöstedt utnyttjade läget. De förslag han lanserade i sitt tal lämnade dock mycket att önska. Att Vänsterpartiet vill montera ner alla former av privata initiativ i vården och införa sex timmars arbetsdag har vi hört förut. Men ett förslag var nytt. Sjöstedt fokuserade på de långa väntetiderna till akutmottagningarna. Ett reellt problem på de flesta sjukhus i Sverige. Men Sjöstedts lösning, att ha dygnet runt-öppna vårdcentraler, är minst sagt verklighetsfrånvänt.

Det råder stor brist på allmänspecialister inom läkarkåren. Hälften av läkarna är över 55 år. Vårdcentralerna är i många fall underbemannade. En situation som ofta löses med dyra hyrläkare. Det är generellt sett högre status bland läkarstudenter att arbeta på sjukhus än på en vårdcentral. Arbetet på vårdcentralerna är oftast tungt med många patienter per läkare och många administrativa pålagor som tar tid från patienterna. Det är vanligt att läkarna inte orkar arbeta heltid, och lönenivåerna gör det möjligt att istället arbeta deltid. Innan personalsituationen har förbättrats markant får Sjöstedt således svårt att genomföra sitt förslag. Inte heller hade Vänsterpartiet räknat på vad förslaget skulle kosta, och det diffusa beskedet ”vi kanske får flytta resurser från sjukhusen” var föga förtroendeingivande.

Visst är det lovvärt att vilja öka tillgängligheten till primärvården för patienterna. Men det finns ju inget som hindrar vårdcentralerna från att genomföra detta redan idag. Vänsterpartiet styr idag i hela 13 landsting och regioner. Har Jonas Sjöstedt uppmanat sina vänsterpartistiska landstingsråd att agera i frågan? Förmodligen inte, eftersom han i talarstolen dundrade att sjukvården var vanskött. Man får förmoda att han menar sjukvården i alla landsting och regioner – utom de 13 där Vänsterpartiet själva är med och styr. Det är lite som när Miljöpartiet gick ut och kritiserade migrationspolitiken de själva drivit igenom i regeringen. Det blir näst intill löjeväckande. Sjöstedt och Vänsterpartiet behöver jobba ordentligt på trovärdigheten inför nästa års val.