Logga in
Logga ut
Dödat en person i Afghanistan - beviljas ... Juristbloggen Juristbloggen
Vädersponsor:

Anders Bockgård (LPo)

Biktstol för olämpliga närmanden

Skrickerum Det kärvar lite i regeringsförhandlingarna och det skulle nog kunna underlätta lite om alla kunde prata med alla. Men efter vad jag kan förstå så är man rädd för att ha dålig motståndskaft och vid för nära kontakter riskera att bli nersmittade med rasistbasilusker eller drabbas av kväljningar.

Därför bör man eftersträva närhet, men ändå inte fysisk kontakt eller ögonkontakt. Jag föreslår därför att talmannen i samråd med de vice talmännen tar kontakt med Sancta Birgitta klostermuseum i Vadstena, och till den Kungliga huvudstaden inlånar en präktig biktstol, där dessa eftersträvansvärda kontakter utan större risk bör kunna genomföras. Ty de gamla hedervärda bikstolarna uppfyller kravet på både närhet och avskildhet och avhåller parterna från olämpliga närmanden..

Tredje statsmakten, eller första?

Skrickerum  

Jag har alltid varit intresserad av medias makt, och det var naturligt att jag skulle skriva kapitlet om den tredje statsmakten i antologin Kluvet Land. Alla är sig själv närmast och ingen kan krypa ur sitt eget skinn och vara helt objektiv, inte ens jag.Toppolitikerna och storstadsjournalisterna lever i ett närmast symbiotiskt och incestuöst förhållande. De förstnämnda lever sitt liv genom media, och journalisternas filter bestämmer vad som skall stanna hos dem och vad som skall strila ner till oss medborgare. Vad tål vi höra, vad är olämpligt och vad skall förses med varningstext.

Journalistkåren har dock under senare år blivit en mer självständig maktfaktor med ambitioner och ett självförtroende som kan skrämma slag på den mest hårdhudade partigängare. Ambitionen är inte bara att skildra verkligheten, utan även att forma den. De flesta i den svenska journalistkåren har medelklassbakgrund och har sällan eller aldrig varit egna företagare och bor inte på landsbygden. Istället är det så att hälften av alla journalister i landet bor i Storstockholm och en stor del av dessa i några kvarter på Södermalm. I de stökiga mångkulturella förorterna i de tre storstadsregionerna bor inte många journalister. Dessa förorter kan i mycket tyckas vara landsbygdens motpol, men delar många av landsbygdens problem och utanförskap. Bägge saknar makten att ange dagordningen i den offentliga debatten.

För ett antal år sedan gjordes en enkätundersökning av partisympatier i den svenska journalistkåren. Där finns det siffror som verkligen sticker ut. 41 % av de tillfrågade som svarat tyckte att det lilla gröna Miljöpartiet var det parti som var bäst och ytterkantspartiet Vänsterpartiet fick 15 % av deras sympati. På Sveriges Television var slagsidan ännu kraftigare och det fanns inte en enda kristdemokrat och självklart ingen sverigedemokrat att räkna in.

Är journalisterna så professionella i sin yrkesutövning, så att deras personliga tyckande och tänkande inte spelar någon roll? Kanske något för inte minst SVT:s journalister att fundera lite över.

En tveksam karaktär

Skrickerum  

 

Det är dags för konsumentupplysning så här inför valet så att ingen köper grisen i säcken. Jag är inte född med segerhuva, men väl genom en onormal förlossning på Valdemarsviks BB för många år sedan. Hela mitt liv har jag sedan varit lite eljest och gjort nästan allt fel ur storsamhällets synvinkel och måttstock.

På 1960-talet, den stora urbaniseringens decennium under holmqvisteran, "när en bonde var en skråpuk, en rest från forna dar" fick jag för mig att bli just bonde trots viss studiebegåvning, och propagerade för ekologisk jordbruk. Då var man så ute i kylan och marginaliserad som man bara kunde bli när jordbruket skulle tvingas att industrialiseras.

På 1970-80-talet fick vi fyra söner som vi inte släppte ifrån oss till kollektiv barnuppfostran, med för dem känt resultat och till på köpet ringa sjukpenning och pensionspoäng för min hustru. I slutet av 1980-talet var jag med och startade det kommunala partiet Kommunal Samverkan, som åstadkom närmast blodstörtning hos de etablerade politikerna och kanske någons för tidiga död. Under samma årtionde högg jag ner stora områden 5:3 skogar med nyckelbiotoper och torrlade våtmarker, allt med statliga bidrag.

På 1990-talet tog jag initiativ till start av friskolor i Tryserum och Hannäs och retade gallfeber på politiker och tjänstemän, inte minst i Åtvidabergs kommun, och det hamnade till slut i knät hos bl.a. JO.

Jag har under årtionden haft betesdjur som både rapar och fiser och förstör klimatet. Jag har eldat med omoderna vedpannar och jag har aldrig ägt någon ny bil utan kört omkring med gamla risiga tunga dieselbilar. Jag målar inte med moderna plastfärger utan med gamla utgående lösningmedelsbaserade färger.  På senare tid har jag byggt strandnära som försvårar för det rörliga friluftslivets fria rörelse och allemansrättsliga ianspråktagande, och dessutom ifrågasatt så väl artskyddsdirektivets legitimetet som den förda rovdjurspolitiken.

Med andra ord en i många avseenden tveksam karaktär.

Verkligheten överträffar dikten

Skrickerum Kommunalpolitik kan vara absurd och ibland överträffar verkligheten dikten. Landsbygdspartiet oberoende (LPo) har i anledning av några inkomna valdemarsviksförslag motionerat om att Valdemarsviks kommun skulle stöta på Trafikverket om en breddning, siktsprängning och buskröjning av kurvan vid Vadet på Holmtebovägen. Vägen i fråga, väg 737, är byggd under T-Fordarnas storhetstid 1927-28 och leder bl.a. till Sörbyskolan och ett par bostadsområden och sammanbinder Valdemarsvik med Åtvidabergs kommun, och en breddning av kurvan skulle inte behöva kosta kommunen en krona.

Ärendet har beretts i rekordfart av trafiksamordnare Kristina Hörnqvist, och ett i stort sett enigt kommunfullmäktige gick helt på hennes linje och avslog motionen rakt av. I handlingarna slås fast att det är fråga om en "av de mindre vägarna i länet" (sic!) och att det är fråga om en landsbygsväg men ligger inom tättbebyggt område (sic!). Vidare slås fast att vägen blir mer riskabel att färdas på som oskyddad trafikant om kurvan breddas och får bättre sikt, då fordonen riskerar att komma med högre hastighet än idag.

Skulle detta resonemang hålla så skulle alla breddningar, rätningar av kurvor och siktröjningar vara onödiga eller rent av skadliga för trafiksäkerheten. 1920-talets vägstandard skulle alltså vara något att slå vakt om, varför jag tipsade fullmäktigeförsamlingen om att ytterligare strypningar av framkomligheten i kurvan med buskplanteringar då kanske var en lämplig åtgärd!

"Landsbygdspartiet SAP"

Skrickerum  

 

Valtemperaturen stiger och fräckheten och desperationen med den. Har man de senaste dagarna googlat på "Landsbygdspartiet" så har det högst upp dykt upp en annons för "Landsbygdspartiet Socialdemokraterna". Nu har visst det fräcka tilltaget plockats bort, men påminner inte så lite om Moderaternas barnsliga påhitt för några år sedan att kalla sig för Arbetarpartiet Moderaterna. Alltså falsk, utstuderad marknadsföring så det skriker om det och kanske något för Patent- och marknadsdomstolen att titta lite närmare på.

Nej, bättre ett litet original än en stor dålig oskarp kopia, som kan föreställa nästan vad som helst!

Anders Bockgård, 68 år, jord- och skogsbrukare på en släktgård i Tryserum sedan medeltiden, entreprenör, historiker och författare Ledamot i kommunfullmäktige i Valdemarsvik för Landsbygdspartiet Oberoende (LPo).


 

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se